Arne Myrdal og lokalhistorien

Arne Myrdal er nok mest kjent for sin innvandrermotstand og stiftelsen av Folkebevegelsen mot innvandring(FMI), men han var også interessert i lokalhistorie og var bygdebokforfatter. I september 1982 sendte han og Bergår Gundersen søknad til Øyestad kommune om tilskudd til 1. bind av Øyestad og Hiis historie. Arbeidet hadde pågått i flere år, men nå nærmet det seg utgivelse. Øyestad kommune var imidlertid ikke særlig interessert og hovedutvalget for kultur avslo søknaden med begrunnelse i; ”at det for tiden synes å være liten interesse for lokalhistorie i Øyestad”. (Arkivref: KA0920-490_08, Øyestad kommune, Kulturetaten D01 L0001).

Arne Myrdal ble født 2. november 1935. På 1960-tallet var han lokalpolitisk aktiv for Arbeiderpartiet, men grunnet indre uenigheter i partiet i forkant av valget i 1967, brøt Arne Myrdal ut og stiftet Øyestad Frie Arbeidere. Det nye partiet gjorde det godt, og Arne Myrdal ble valgt inn i formannskapet for Øyestad i perioden 1968-1971 og i kommunestyret for perioden 1972-1975. I 1981 var han med å utgi gårdshistorieverket ”Gamle gårder i Øyestad”. Verket solgte meget godt, men var også kontroversielt. Forfatterne hadde krydret bøkene med flere pikante historier, og de fikk dermed kritikk for blant annet ikke å ta hensyn til enkeltpersoners privatliv. I tillegg ble verket publisert bare noen uker før Øyestad kommune sin egen bygdebok. Et verk som var blitt skrevet av historiker Kjell Bråstad. Arne Myrdal døde 8. august 2007.

Arne Myrdals søknad om støtte til sin bokutgivelse og kommunens avslag er del av sakarkivet etter kulturetaten i Øyestad kommune. Arkivet befinner seg på KUBEN i Arendal, og strekker seg fra 1968 til 1992. I tillegg til saksdokumenter inneholder arkivet også møtebøker og protokoll for Nedeneshallen. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

English summary
Arne Myrdal was a known anti-immigration activist of Øyestad and one of the founders of the organization “Folkebevelgelsen mot innvandring” (The people’s movement against immigration). But Myrdal had also an interest in local history and wrote two books on the history of Øyestad.  In September 1982, Myrdal and Bergår Gundersen applied to the Øyestad city council for funding of their first volume of “History of Øyestad and Hiis”. Both Myrdal and Gundersen had worked on this book for years and the project was now finally coming to an end.  However, Øyestad city council was not interested in the project, and the city council’s cultural committee argued that “there seems to be no significant interest in the local history of Øyestad”. The application was denied.

 

Kommentarfelt