“Å forstå og tolerere”

På 1950-tallet drev Ungdommens Røde Kors (URK) med “mappeutveksling” mellom de ulike barne- og ungdomskretsene. Mappene ble laget av barna selv og kunne deles mellom skoler og kretser i Norge, eller fra hele verden. Tanken var å få de unge til “å søke å fremme brorskapet mellom alle folk” og til å diskutere tematikk knyttet til Røde Kors arbeid lokalt og internasjonalt. Austre Moland Ungdommens Røde Kors var selv med å skrive en slik mappe. Mappen er antagelig fra begynnelsen av 1960-tallet og inneholder både utklippsbilder av sentrale bygninger i Moland og Arendal, og tegninger tegnet av barna selv. (Arkivref: PA-2611, Austre Moland Ungdommens Røde Kors, Y L0001 0004).

Austre Moland Ungdommens Røde Kors var en ungdomsorganisasjon under Austre Moland Røde Kors. Foreningen ble stiftet i april 1945 og gikk de første årene under navnet “Sneklokken”. Foreningen hadde ukentlige møter på Nesheim Skole hvor det ble samlet inn penger til lokale veldedighetsformål.

Arkivet til Austre Moland Ungdommens Røde Kors oppbevares i dag på KUBEN og består av blant annet referatbøker, regnskap og arbeider gjort av lokallagets medlemmer. Det finnes også noen fotografier blant materialet. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt