Aust-Agder fylkes yrkesskole på lærertur til kontinentet

27. september 1958 sendte rektor Einar Krag ved Aust-Agder fylkes yrkesskole og skolens lærere et fellesbrev til Kirke- og Undervisningsdepartementet med ønske om å bli tildelt et reisestipend. Reisen skulle blant annet gå gjennom Danmark, Tyskland og Sveits, og formålet var å besøke skoler og bedrifter som ville være av interesse for undervisningen ved yrkesskolen. Reisetiden var beregnet til 3 uker og den skulle foretas i skoleferien. Det ble søkt om et stipend på 2 500 kroner, resten av reiseutgiftene skulle lærerne dekke selv. Det skulle bli en opplevelsesrik tur. I to biler pakket med campingutstyr dro rektor Krag og faglærerne Ivar Bergland, Åsmund Seland og Eivind Sollid om bord i M/S Skagen i Kristiansand. Med på turen var også Svein Hofseth. Hofseth var lektor ved Arendal Gymnas og var blitt invitert med som språkmann. I Danmark gikk turen videre på landeveien og i løpet av noen uker hadde lærerne også kjørt gjennom Tyskland, Østerrike, Italia, Liechtenstein og Sveits. De hadde besøkt Volkswagenfabrikken i Wolfsburg, bilavdelingen ved München yrkesskole, Hallein yrkesskole i Østerrike og Bern yrkesskole i Sveits. Lærerne tok seg også tid til å besøke turiststeder som middelalderbyen Rothenburg ob der Tauber, Frauenkirche i München og ikke minst Ørneredet, Kehlsteinhaus, Adolf Hitlers sommersted ved Berchtesgaden. På turen ble det tatt flere bilder og ved hjemkomsten til Norge ble bildene samlet i et eget fotoalbum. (Arkivref: KA0900-550r, Blakstad videregående skole U03 L0001).

Aust-Agder fylkes yrkesskole holdt til i Froland, men har røtter tilbake til Gjerstad, da Tor Vik i 1927 startet Aust Agder Arbeidsskole på Vik. Skolen var privat, men ble finansiert av fylket. I 1933 ble skolen flyttet til Froland, da representanter fra de vestlige delene av Aust-Agder syntes avstanden til Gjerstad ble for stor. Skolen ble da hetende Aust-Agder husflids- og håndverkerskole. I 1938 overtok fylket og skolen fikk navnet Aust-Agder fylkesarbeidsskole. Skolen hadde da to klasser, en klasse for trearbeid og en klasse for smedarbeid. I 1952 skiftet skolen navn til Aust-Agder fylkes yrkesskole for håndverk og industri. Samme år begynte arbeidene med et internat. Internatbygget stod ferdig i 1955. I 1962 fikk skolen også et nytt undervisningsbygg og skolen hadde da seks klasser. Samme år endret skolen igjen navn og ble til Aust-Agder fylkes yrkesskole. To år senere overtok fylket ansvaret for de videregående skolene og skolen endret navn til Blakstad yrkesskole. I 1994 ble navnet endret til Blakstad videregående skole. Dette het skolen helt til den ble slått sammen med Sam Eyde videregående skole i 2013.

Fotoalbumet fra lærernes fellestur til kontinentet er en del av arkivet etter Blakstad videregående skole og befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. I tillegg til flere foto inneholder arkivet også møtebøker, kopibøker, journaler, sakarkiv, elevarkiv, personalarkiv, tegninger, årsmeldinger med mer. Arkivet strekker seg fra oppstarten i 1933 og frem til sammenslåingen i 2013. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv KA0900-550r, Blakstad videregående skole U03 L0001
Arkiv KA0900-550r, Blakstad videregående skole A01 L0003

 

 

Kommentarfelt