Axel Nicolai Herlofson – en banksjef på flukt

Det er 30. september 1886. Nattemørket har senket seg, og utenfor Strømsbu gård ved Arendal spennes hestene foran en vogn. Axel Nicolai Herlofson med kone og datter skynder seg om bord og setter kursen mot Kristiansand. På kaia venter et passasjerskip. Kanskje kan de komme seg unna til utlandet, kanskje til Amerika. Noen dager tidligere har livene deres falt i grus. Banksjef Herlofson har måttet gå fra jobben. Han skylder penger. Banken hans, Arendal Privatbank, skylder penger. Uhorvelig mange penger. Fra å være en av byens rikeste og mektigste menn i en av Norges rikeste byer, er han nå på flukt og det historiske bankrakket i Arendal er nært forestående. (Arkivref: PA-2418, Samling av portretter).

Axel Nicolai Herlofson ble født 29. august 1845 på Strømsbu gård og var sønn av kjøpmann og skipsreder Nicolai Benjamin Aall Herlofson (1807–1884) og Elisabeth Catharine Cappelen (1809–1880). Axel Nicolai Herlofson gikk i lære hos assuransedirektør Johan J. L. Hanssen i Arendal og 1867 ble han dispasjør. I 1869 giftet han seg med Johanne Sophie Lund (1849–1937) og samme år kjøpte han seg parter i briggen Dag. Rederivirksomheten ble utvidet. Samtidig engasjerte han seg i flere virksomheter som Svinodden verft, Skarpnæs Teglverk, Strømsbo Snellefabrikk, Arendals bryggeri og ikke minst i Arendal Privatbank. I samme periode tok han flere verv i lokalpolitikken og satt blant annet i ligningskommisjonen og i formannskapet. I 1885 stod Axel Nicolai Herlofson oppført med høyest inntekt og formue i Barbu kommune. Bak tallene lå imidlertid flere år med underslag. 28. september 1886 sprakk boblen. Styret i Arendal Privatbank ble klar over at brødrene Herlofson hadde en formidabel gjeld og banksjef Herlofson måtte gå på dagen. Noen dager senere var han på flukt, men ble anholdt på kaia i Kristiansand og tilbakeført til Arendal. Axel Nicolai Herlofsons sak kom opp i tre rettsinstanser. 6. juni 1887 ble han i høyesterett dømt for bedrageri og måtte sone seks år med straffearbeid. Han slapp imidlertid ut etter 3 ½ år. Sammen med familien flyttet han til London der han jobbet en tid som befraktningsagent. Han kom også tilbake til Arendal før han flyttet inn til Kristiania der han døde i 1910, 65 år gammel. I 2016 åpnet utstillingen «Krakket i Arendal 1886 – en fortiet historie» på KUBEN. I utstillingen kan publikum få oppleve Arendals vekst og fall og ikke minst bli bedre kjent med en av hovedaktørene i denne dramatiske historien.

Portrettene av Axel Nicolai Herlofson er en del av portrettsamlingen som oppbevares på KUBEN i Arendal. Portrettsamlingen består av originalfoto samt avfotograferinger av enkeltpersoner og familiegrupper. Bildene er av lokale, nasjonale og internasjonale personer. Samlingen ble i sin tid satt sammen av Aust-Agder Arkivet. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. På KUBEN oppbevares også et eget arkiv etter brødrene Herlofson som blant annet inneholder dokumenter fra virksomheter de var involvert i.

Kommentarfelt