Thor Eppeland, Jacob Aall, Peter Eyde, Oscar Herlofson og doktor Frederik Blich på Kallingsheia

På jakt med konsul Eyde

Ved enden av Lille Kallingsvatn i Åmli ligger en enkel og gammel hytte. Lite minner om overdådig luksus, men på slutten av 1800-tallet var dette en jakthytte for rike borgere fra Arendal.

På 1870-tallet blomstret skipsfarten i Arendal og kystbyen var en av Norges rikeste, men i Åmli fristet naturopplevelser med jakt og fiske. I slutten av september 1878 dro en kameratgjeng mot Håkedal i Åmli for å drive jakt. På veien kom de over et vann som gjorde et usedvanlig inntrykk.

Jakthytta ved ved vestenden av lille Kallingsvann 1890. Fotograf Christian Eyde

«Under deres Færder omkring i Fjeldene overraskedes de ved Synet af det underdeilige Kallingsvand med dets herlige omgivelser. Indtrykket var saa overvældende at man som med en Røst udraabte: «Her maa være godt at være!!».»

Området var rikt på vilt og vannet var fullt av fisk. Så flott var det, at jaktlaget besluttet å få bygget en hytte på stedet. I tillegg ble det bestemt å etablere en jaktklubb som skulle stå som eiere av hytta.

Thor Eppeland, Jacob Aall, Peter Eyde, Oscar Herlofson og doktor Frederik Blich på Kallingsheia

Klubben fikk navnet Kallingsheim Jagtklub og hadde seks medlemmer. Det var skipsreder og konsul Christian Samuel Eyde, sorenskriver Hammer, skipsreder Oscar Herlofson, skipsreder Harald Anton Christian Sunne, sakfører H. J. Vetlesen og trelasthandler C. Westergaard. Klubben fikk også sin egen jaktprotokoll der stiftelsen ble dokumentert og der jegerne kunne skrive ned sine opplevelser.

Året etter var jakthytta klar til bruk og 19. august 1879 ble det holdt dåpsfest. Det formelle navnet ble Kallingsheim, men hytta kom også til å gå under navnet Jaktslottet. De rike byborgernes nye hytte på heia skapte mye oppmerksomhet i bygdene omkring. Allerede dagen etter dåpsfesten fikk jaktklubben besøk av bygdefolk. To av de besøkende var de kjente bjørnejegerne Gunder Hillestad og Olav Tverstøyl.

Kallingsheia var ikke bare kjent for å være rikt på småvilt. Dette var også et område med bjørn og nå hadde Tverstøyl oppdaget ferske bjørnespor. Jaktklubben var ikke ukjent med bjørnejakt. I juli hadde bjørn gått løs på buskap i Froland og deler av jaktklubben hadde deltatt i den etterfølgende bjørnejakten. Sunne hadde skutt en ung bjørn, mens Herlofson hadde truffet en binne.

Tidlig på morgenen 21. august 1879 var jaktlaget igjen klar for bjørnejakt, men denne gangen gjorde regn og tåke jakten umulig. I stedet gikk dagen med til å fiske og i jaktprotokollen kan en lese følgende: «Herlofsen og Blich droge kjækt afsted ud paa Kallingvandets lumske Bølger. Sammen med gamle Gunder ophæntede de fra Søens Dyb en Dræt af fed, stor Fjeldørret.»

Frederik Blich og Christian Sunne på Kallingsheia. Fotograf Christian Eyde

Skipsreder Sunne var dagens kokk og i jaktprotokollen fikk han skryt for sine huslige talenter og utsøkte mat. Men ikke alle var like fornøyd. «Den eneste som forsøgte at gjøre Modbemærkninger, var Herlofsen, der nu som altid syntes maate gjøre Opposition. Han fremførte tillige Klager over, at han ikke fik tilstrækkelig afkogt Ørret til Aftens.»

I de neste årene ble jaktslottet på Kallingsheia jevnlig brukt av jaktklubbens medlemmer og deres venner. Opplevelsene var mange og flere av dem ble nedtegnet i jaktprotokollen. Jaktprotokollen er imidlertid ikke det eneste som dokumenterer livet på heia.

H.A.C. Sunne, Peter og Christian Eyde med en dram og noe varmt og drikke

Konsul Eyde var ikke bare interessert i jakt og fiske. Han var også en ivrig amatørfotograf og på flere av turene til Kallingsheia hadde han med sitt fotografiapparat. Fotografiene er i dag en del av en fotosamling etter Christian Eyde og oppbevares på KUBEN. Arkivet består av 16 arkivbokser med glassnegativer og positiver med motiver fra familieliv, seiling, skip, reiser og begivenheter, og jakt på Kallingsheia. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no. KUBEN oppbevarer også fotokopier av de innholdsrike jaktprotokollene til Kallingsheim Jagtklub.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder
Arkiv PA-1264, Kallingheim jaktslott
Arkiv PA-1932, Eydes samling Y01 L0006
Arkiv PA-2437, Eyde, Christian
Frøstrup, Johan Christian og Vigerstøl, Nils Petter: Veiderliv Glimt fra Aust-Agders jakt- og fiskehistorie. Tvedestrand 1993.
Vevstad, Andreas: Bjørnejegeren Olav Tverstøyl. Elverum 1982.
Vevstad, Andreas: «Om ein Jaktklubb og eit Jaktslott». Hvoslef, Kjell Lund (red.): Austheiene – Arendal og oppland turistforening 100 år. Arendal 1990
https://www.oselia.no/2017/10/17/kallingsheim-jaktslott/

Kommentarfelt