Knut Hamsun og nobelprisen

I 1920 vant Knut Hamsun nobelprisen i litteratur. Hamsun fikk prisen for romanen «Markens grøde», som første gang kom ut i 1917. Prisen ble utdelt i storsalen på det «Kungliga Musikaliska Akademien» i Stockholm. Datoen var fredag 10. desember og Knut Hamsun og kona Marie var naturligvis invitert. På programmet stod også flere musikalske innslag, der Hamsun selv hadde skrevet teksten til et av dem, nemlig «Tonen» av Josef Eriksson. Dagen etter var det tid for nobelprismiddag. Invitasjonen kom fra kongens hoffmarskalk, som på «Nådigste Befallning» inviterte Hamsun og de andre prisvinnerne til festmiddag på det kongelige slott. (Arkivref: PA-1435, Personalia, F L0183, Hamsun).

«Markens grøde» betegnes ofte som en anti-moderne roman. I en tid der industrialiseringen formet samfunnet i større og større grad, vendte Hamsun i denne romanen blikket mot naturen og jorddyrkeren. I boken følger vi Isak Sellanraa som bryter ny mark et sted på Hamarøy og som utvikler gårdsdriften fra en jordgamme til et gårdsbruk. I 1918 kjøpte Hamsun selv en gård, nemlig Nørholm utenfor Grimstad. Her drev han både som bonde og forfatter. Hvorvidt Hamsun likte maten han fikk servert på slottet den 11. desember 1920 vet vi ikke, men gjennom Hamsunmuseet i Grimstad kan en få bestilt de samme rettene å gjøre opp sin egen mening.

Knut Hamsuns innbydelse, billetter, program og meny fra nobelprisutdelingen i 1920, er del av en samling med dokumenter knyttet til Knut Hamsun som oppbevares på KUBEN i Arendal. Dokumentene fordeler seg over 31 arkivbokser og inngår i en større samling kalt Personalia. Materialet strekker seg fra rundt 1880 og frem til 1970-tallet. I tillegg til trykksakene knyttet til nobelprisen, finnes her enkelte brev, selvangivelser, almanakker med notater og ikke minst avisutklipp og utklipp fra diverse tidsskrifter. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt