Da Tromøya ble landfast

Frem til begynnelsen av 1960-tallet var båt eneste mulighet for å komme seg tørrskodd fra Tromøya til fastlandet. Det var derfor en stor begivenhet da Tromøybrua ble åpnet av samferdselsminister Trygve Bratteli, 21. oktober 1961. Ved åpningen var den en av Norges lengste hengebroer med en lengde på 400 meter og en seilingshøyde på 37 meter. Tromøybrua var etterlengtet og byggekomiteen brukte over 20 år å realisere fastlandsforbindelsen. Brobyggingen var også krevende for entreprenøren Eeg-Henriksen, som brukte nesten to år på å bygge brua. Tromøybrua fikk en prislapp på 7 millioner kroner, noe som var billigere enn beregnet. Årsaken var at seilingshøyden ble redusert med 23 meter. (Arkivref: PA-2334, Tromøybrua under bygging, U01).

En av dem som smilte bredest ved broåpningen var formann for byggekomiteen, Christian Stray. Stray ble født i Kristiansand i 1894 og flyttet til Arendal i 1920-årene. Han bosatte seg etterhvert på gården Sofienlund på Tromøya. Stray var utdannet jurist og ble overrettssakfører i Arendal i 1923, og høyesterettsadvokat fra 1927. Han var også stortingsrepresentant for Venstre i perioden 1934-1945. I to perioder, 1932-1934 og 1956-1959, var han ordfører i Tromøy kommune. I tillegg til sitt virke som politiker og høyesterettsadvokat var han i en lang periode eneeier av Agderposten. Christian Stray døde i 1981.

Fotografiene fra brobyggingen stammer fra arkivet «Tromøybrua under bygging», som oppbevares på KUBEN i Arendal. Fotografiene er tatt av entreprenør Eeg-Henriksen. Arkivet er publisert på arkivportalen.no.

Kommentarfelt