Mannskap med familie om bord i bark Springbank av Tvedestrand

Bark «Springbank» av Tvedestrand – første norske seilskip gjennom Panamakanalen

10. februar 1915 forlot seilskuta «Springbank» av Tvedestrand den amerikanske storbyen San Francisco. Skipet var fullastet med bygg som skulle til bryggeriet Tuborg i Danmark. For å komme dit måtte handelsskipene vanligvis ta den lange turen rundt sydspissen av Sør-Amerika. Denne gangen skulle imidlertid «Springbank» ta en snarvei.

Fra San Francisco ble «Springbank» slept til Panama. Her ventet en reise gjennom et helt ukjent terreng. Skuta fra Tvedestrand skulle nemlig ta snarveien til Atlanterhavet gjennom en nyåpnet kanal. «Springbank» kom dermed til å bli den første norske seilskuta som gikk gjennom Panamakanalen.

Et teknisk vidunder

15. august 1914 åpnet Panamakanalen formelt for trafikk. Kanalen kom til å revolusjonere fraktfarten til havs. Seilingstiden mellom Stillehavet og Atlanterhavet ble redusert fra uker til timer.

Selve kanalen bestod av flere sluser og ble regnet som et teknisk vidunder. Det hadde imidlertid tatt mange år å få kanalen ferdig. I tillegg hadde arbeidet kostet mange menneskeliv.

Hyppige jordskred og ikke minst tropiske sykdommer gjorde arbeidsforholdene vanskelige. En regner med at rundt 27 500 arbeidere mistet livet under byggeprosessen som varte i flere tiår. I august 1914 var imidlertid kanalen klar for å åpnes.

Ønske om norsk åpningsskip

Den norske polarskuta «Fram» var tiltenkt rollen som åpningsskip. I 1910 hadde skipet fraktet Roald Amundsen og hans polfarere sydover for å erobre Sydpolen. Siden den gang hadde «Fram» ligget i Sør-Amerika og ventet på nye oppdrag.

Åpningen av kanalen ble imidlertid stadig utsatt. Samtidig var «Fram» begynt å råtne. Polarskuta ble dermed hentet hjem til Norge. I stedet kom den amerikanske regjeringsdamperen «Cristobal» til å bli det første skipet som gikk gjennom kanalen.

Selv om Panamakanalen ble åpnet for trafikk 15. august 1914, skulle den offisielle åpningsseremonien finne sted i mars året etter. Da ankom også barken «Springbank» Panama.

En firemasters bark

Bark «Springbank» var en fire masters bark bygget i Glasgow i 1894. I 1913 ble det kjøpt av E. Monsen & Co i Tvedestrand. Bak firmaet stod Erling Monsen og Alexander Bech.

Tvedestrand rundt 1900
Tvedestrand rundt 1900

«Springbank» var en av flere større seilskuter som E. Monsen & Co kjøpte av det engelske selskapet A. Weir & Co i London. Selv om seilskutetidens gylne år var forbi, gikk det fortsatt an å tjene penger på fraktfart med seilskuter.

Seilskipene var billigere i innkjøp og drift. Spesielt innen frakt av varer over lange avstander, kunne seilskipene fortsatt konkurrere med damp- og motorskip. For «Springbank» skulle en langtur også bli første oppdrag.

Fra Europa til Peru

Etter flere uker i Rotterdam var «Springbank» 19. september 1913 klar for sin første langtur under norsk flagg. Mannskapet telte rundt 24 mann og kaptein om bord var Karl Helmer Henriksen fra Blegestrand i Flosta.

Skipsfører Karl Helmer Henriksen fra Flosta

Henriksen var en rutinert sjømann. Allerede som 15 åring hadde han mønstret på sin første skute. Siden den gang hadde han seilt jorden rundt og steget i gradene.

«Springbank» var ingen rask seiler, og først på nyåret ankom skuta Callao i Peru. Derfra gikk turen tilbake til Europa og Newcastle. Høsten 1914 var «Springbank» igjen på vei over Atlanterhavet. Denne gangen til San Francisco på vestkysten av USA.

På alle seilasene hadde «Springbank» seilt rundt Kapp Horn – sørspissen av Sør-Amerika. Ved returen til Europa skulle imidlertid seilskuta ta den nyetablerte snarveien mellom verdenshavene.

Gjennom Amerika på tvers

I San Francisco ble det lastet bygg som skulle til bryggeriet Tuborg i Danmark. Kaptein Henriksen ønsket egentlig ikke å laste skipet helt fullt med bygg, da det ville øke risikoen for at skipet kunne kantre. For å stive skipet av, ønsket han heller noe av lasten som hvete.

Det ønsket kunne ikke befrakteren oppfylle. Men om Henriksen godtok full last med bygg, skulle befrakteren sørge for at «Springbank» fikk gå gjennom Panamakanalen på befrakters regning. Det var et tilbud kaptein Henriksen ikke kunne si nei til.

Fullastet med 4 000 tonn bygg ble «Springbank» slept til Panama. Derfra gikk turen inn i et ukjent landskap. Med slepebåt ankom seilskuta Colon ved utløpet av kanalen. 7. mars 1915 hadde «Springbank ankommet Panama. 10. mars 1915 dro skuta videre fra Colon, og 1. juni 1915 ankom den København.

På vei mot Europa seilte «Springbank» gjennom farlige farvann. Første verdenskrig (1914 – 1918) var i full gang, og miner og u-båter gjorde fraktfart til havs risikabelt. Det skulle også skuta fra Tvedestrand få erfare.

Mannskap med familie om bord i bark Springbank av Tvedestrand

Reddet krigsforliste sjøfolk

I midten av juli 1915 ble det norske dampskipet «Fimreite» senket av en tysk u-båt i Nordsjøen. Mannskapet hadde av tyskerne fått lov til komme seg i livbåtene. Der ble de værende i 14 timer før «Springbank» dukket opp i det fjerne.

Skuta fra Tvedestrand fikk reddet det skipsløse mannskapet om bord. De ble videre hentet av en engelsk tråler, mens «Springbank» fortsatte sin tur videre vestover.

«Springbank» fortsatte å seile under krigen, men i 1916 ble skipet solgt til Thv. B. Heistein & Sønner i Kristiansand. Under krigen oppstod det mangel på skip og mange redere tjente seg søkkrike på kjøp og salg av brukte seilskuter.

«Springbank» ble omdøpt til «Asrym» og i 1919 ble det kjøpt av kristiansandsrederiet A.I. Langfeldt & Co. Året etter dro skipet ut på sin siste seilas. Høsten 1920 ble skipet sterkt skadet under en storm i Nordsjøen. Skuta ble tauet inn til Stavanger der det senere ble solgt som lekter.

Arkiv på KUBEN

På KUBEN i Arendal oppbevares et mannskapsbilde fra «Springbank». Bildet er en del av en samling med gruppebilder kalt PA-2436, Samling av gruppebilder. Samlingen består av 38 arkivbokser med gruppebilder delt i mapper med forskjellige motiv som foreninger, lag, familier, militær, mannskap, arbeidslag, lek, jakt, forvaltning (kirke), bryllup, fritid, selskapeligheter, sjøfart og idrett. Samlingen består av originalfoto, visittkortbilder, kabinettkortbilder, bilder limt på kartong, siluettbilder, tegninger og avisklipp. Arkivet er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2436, Samling av gruppebilder, PA-2418.L11.130, PA-2412.L10.012
«Fire ganger jorden rundt», Agderposten 06.10.2016
«Første seilskute gjennom Panamakanalen», Agderposten 28.10.2016
Bergens tidende 31.07.1915
Decorah-posten 18.08.1914
Norske seilskuter. Mennene fra de hvite seils dage tilegnet. 1.  1932
Norges Handels og Sjøfartstidende 22.07.1913, 01.10.1914, 12.03.1915, 02.06.1915
Sarpen 29.08.1914
Tvedestrand og Omegns Avis 22.08.1913, 03.10.1913, 02.01.1914, 27.03.1914, 12.05.1914, 26.06.1914
Tvedestrandsposten 24.03.1915
https://snl.no/Panamakanalen besøkt 27.01.2023

Kommentarfelt