Bybrannen i Arendal 1868

«Ilden kastede sig som et Lyn omkring paa alle Sider, og det varede ikke længe, før hele Bendixkleven stod i et Ildhav.» Slik beskrives storbrannen i Arendal i avisen Den vestlandske Tidende 14. juli 1868. To dager tidligere, søndag 12. juli 1868, startet det som kom til å bli den største bybrannen i Arendals historie. Brannen startet i Sanders hus på torvet og kunne ikke kommet på et verre tidspunkt. En stor del av den arbeidsføre befolkningen i Arendal deltok på den store sangerfesten i Christiansand og mange var også dratt fra byen på søndagsturer. Til tross for mangel på frivillige jobbet byens brannvesen iherdig med å få slukket brannen, men i nabohuset hadde kjøpmann Høyer lagret noe ingen hadde tatt høyde for. I et rom like ved Sanders vedloft, hadde kjøpmannen lagret krutt. Da dette ble antent, førte det til en voldsom eksplosjon og brannen spredte seg nå ukontrollert. Heldigvis lå marinefartøyene Skorpionen og Lougen på havnen i Arendal og mannskaper fra disse skipene ble satt inn i slukningsarbeidet. En klarte å redde Tyholmen, men hele Friholmen samt store deler av Bendixklev, Hyldeveien, Langbrygga og Næset ble herjet av flammene. I alt 94 hus gikk tapt, 27 personer ble skadd og en omkom. Bybrannen i 1868 var Arendals største, men det var langt fra byens første og kom heller ikke til å bli den siste. (Arkivref: PA-2701, John Ditlef Fürsts samling U01 L0001 0001).

Arendals første store bybrann kom 3. oktober 1798. Et gjenglemt talglys i en melbod førte til at 25 hus brant ned nord for Malmbryggen. 4. mars 1840 gikk 11 hus og flere sjøboder tapt på Friholmen etter at det nattestid begynte å brenne i et våningshus. Den neste storbrannen kom i 1863. Natt til 16. september begynte det å brenne i et hus tilhørende arvingene til skipsreder Sørensen. Brannen spredte seg til Vestregate og Østregate og i alt 73 bygninger gikk tapt og en mann omkom. Etter brannen i 1868 gikk det 12 år før neste bybrann. Natt til 9. desember 1880 begynte det å brenne i skysskaffer Christian Nielsens hus i Blødekjær. I et av husene ved siden av ble det lagret høy, og da dette begynte å brenne, sendte det et gnistrein over byen og omegn. I alt 16 bygninger gikk tapt. Brannen i 1880 var Arendals siste store bybrann, men også på 1900-tallet har byen opplevd alvorlige branner. 13. januar 1902 begynte det å brenne i kjelleren på Arendal Trefoldighetskirke. Brannen ble heldigvis raskt stoppet og påførte kirken kun mindre skader. Verre gikk det Andresens hus på Tyholmen i 1977. Både dette huset og Løvolds hus ved siden av brant ned, men heldigvis klarte en å begrense brannen til kun disse husene. Begge husene ble i etterkant også gjenreist kort tid etter som kopier av de opprinnelige husene.

Fotografiene av brannruinene etter storbrannen i 1868 er hentet fra det såkalte Fürsts album som oppbevares på KUBEN i Arendal. Albumet er laget av John Ditlef Fürst, og inneholder foto og tegninger fra Arendal og omegn i perioden 1860 til 1890. Arkivet etter Fürst omfatter også et fotoalbum med portretter av personligheter fra Arendal på 1700 og 1800-tallet. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. På digitaltmuseum.no kan du se flere foto fra Fürsts album. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt