Munkehaugen – Arendals nye almueskole

I 1868 var den 24 år gamle Nestor Georgius Thomassen ferdig utdannet arkitekt. Læretiden hadde vært lang og omfattende. Allerede i 1857 begynte han på Den kongelige Tegne- og Kunstskole i Christiania. De siste årene av skolegangen gikk han i lære hos arkitekt Jacob Wilhelm Nordan før han i 1865 flyttet til Tyskland for å fullføre arkitektstudiene i München og Berlin. Etter endt utdannelse var han endelig klar til å ta oppdrag, og timingen kunne ikke ha vært bedre. I 1868 ble Arendal rammet av en stor bybrann. 94 hus gikk tapt og oppdragene stod nærmest i kø i den rike sjøfartsbyen. Thomassen kom derfor de neste årene til å bosette seg i Arendal og i løpet av denne tiden tegnet han flere store og markante bygninger som kom til å prege byen. Bygningene hadde klassisistiske trekk og var preget av rik bruk av puss og stukkdekor. Et av de første prosjektene Thomassen ble involvert i var Bedehuset i Vestregate. Dette bygget stod ferdig i 1870. I årene som fulgte ble Thomassen involvert i flere større byggeprosjekter, deriblant Thomessengården og Det store pakkhuset i Kirkegaten, Grand Hotel på Langbrygga og ikke minst den nye skolen på Munkehaugen. (Arkivref: KA0906-550d, Arendal kommune, Munkehaugen/Arendal almueskole/Arendal folkeskole/Arendal skole T01).

Skolebygningen på Munkehaugen var stor og romslig. Den manglet riktignok enkelte spesialrom som gymsal og rom til håndarbeid, men klasserommene var ekstra store med plass til inntil 40 elever i hvert rom. Bygget ble oppført av Arendals kjente byggmesterfirma Carl Wagle & Søn og stod ferdig høsten 1872. 6. januar 1873 ble bygget offisielt åpnet under navnet Arendal almueskole. Etter 23 år i Blødekjær, kunne elever og lærere i Arendal endelig flytte inn i nye og ikke minst større lokaler. I starten hadde skolen 268 elever, men elevtallet ved skolen var økende og i 1913 hadde skolen hele 607 elever. Da var skolens navn også blitt endret til Arendal skole. I 1964 flyttet skolen til Stinta. Bygningen på Munkehaugen ble deretter brukt til både realskole og handelsskole. I 1985 ble handelsskolen flyttet til Barbu og dermed var det slutt på perioden for Munkehaugen som skolebygning. Året etter fikk flere ulike organisasjoner tilgang til bygget, og i 1987 vedtok Arendal bystyre en ny kommuneplan der bygget skulle brukes til kulturelle formål. To år senere ble det inngått en lengre leiekontrakt med en nyetablert stiftelse med navn Stiftelsen Gamle Byen Skole Internasjonale Kultursenter. 15. september 1990 ble senteret offisielt åpnet og 1991 byttet senteret navn til Arendal Internasjonale Kultursenter.

Nestor Georgius Thomassens tegninger av skolen på Munkehaugen er del av arkivet etter Arendal almueskole og befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Det er seks tegningsblad i størrelse 35 x 26 cm med til sammen ni tegninger. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkiv fra skolen finnes også i de eldste arkivene etter Arendal kommune, KA0906-PK-I, Arendal kommune, Katalog I. Her finner en blant annet forhandlingsprotokoller, elevoversikter og eksamensprotokoller. Arkivene er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

KIlder:
Arkiv KA0906-550d, Arendal kommune, Munkehaugen/Arendal almueskole/Arendal folkeskole/Arendal skole T01
Agderposten 21.08.1998
http://www.artemisia.no/arc/arkitekter/norge/thomassen.nestor.html
https://nkl.snl.no/Nestor_Georgius_Thomassen

Kommentarfelt