Brev fra Christian Krohg til Elly Wleugel 19.03.1891

Christian Krohg og «Torvet i Grimstad»

En marsdag i 1891 mottok frk. Elly Wleugel (1860-1947) bosatt i Oscars gate 35 i Kristiania et brev fra en kjent norsk kunstner. Avsenderen hadde et inderlig ønske om å få lov til å låne et maleri hun eide. Motivet var hentet fra kunstnerens sommeropphold i Grimstad i 1890.

«Frk. Wleugel! Jeg tør vel ikke spørge Dem, om de er villig til at laane mig «Torvet i Grimstad» til Udstillingen i Berlin. Da jeg selv anser det for et at af mine bedste Billeder, vilde jeg gjerne repræsenteres derav. Selvfølgelig indestaar jeg for, at de faar det tilbage i ubeskadiget Stand.»

Brev fra Christian Krohg til Elly Wleugel 19.03.1891

Malte livets skyggeside

Avsenderen var ingen ringere enn maler og forfatter Christian Krohg (1852-1925). Maleren var en ledende skikkelsene i norsk kunstliv og en av foregangspersonene under naturalismens gjennombrudd på 1880-årene.

Christian Krohg på sokkel på Karl Johan

Krohg som selv kom fra gode borgerlige kår hadde fått øynene opp for elendigheten mange levde under. I 1886 utgav han boken Albertine som skildret prostitusjonen i Kristiania. Boken ble svært omdiskutert i sin samtiden. Hans sosiale engasjement fikk også utløp i malerier fra Kristianias skyggeside. Blant hovedverkene fra denne tiden var Albertine i politilægens venteværelse (1886-1887) og Kampen for tilværelsen (1888-1889).

En av Skagenmalerne

Christian Krohg malte ikke bare de svakeste i samfunnet. Krohg var også en av de berømte Skagenmalerne. På 1870- og 1880-tallet dro flere kjente skandinaviske malere på sommerbesøk til Skagen på Jylland i Danmark. Her ble de tiltrukket av det fine lyset og fargene.

Christian Krohg fant inspirasjon blant de danske fiskerne. På 1880-tallet besøkte han Skagen flere ganger. Det siste oppholdet var i 1888. Samme år giftet han seg med maleren Oda Lasson (1860-1935). Året etter fikk de sønnen Per (1889-1965).

Fattig bohem på Grimstadbesøk

Krohg fant også inspirasjon i Norge. Sommeren og en del av høsten 1890 tilbragte han og Oda i sørlandsbyen Grimstad. Under oppholdet arbeidet han med illustrasjoner til sin egen bok «Lodser» og illustrasjoner til Henrik Ibsens «Terje Vigen». Handling til «Terje Vigen» var hentet fra Fjære utenfor Grimstad.

Grimstad 1888

Krohg satt på begynnelsen av 1890-tallet dårlig i det økonomisk. Reiser og et hektisk restaurantliv hadde tært på finansene. Til tross for pengenød ble Grimstadoppholdet produktivt rent kunstnerisk. Krohg fikk malt flere malerier fra Grimstad og omegn.

Før de forlot sørlandsbyen holdt han og Oda Krohg en utstilling i den daværende Bytingsalen til inntekt for «Træplantningsselskabet». Utstillingen som kun var åpen 27. september 1890 ble godt mottatt av publikum. Om lag 350 billetter ble solgt til utstillingen som telte om lag 20 malerier og skisser fra Grimstad og omegn.

Grimstadmotiver utstilt på Høstutstillingen

Etter utstillingen dro kunstnerekteparet tilbake til Kristiania hvor de skulle stille ut på den årlige Høstutstillingen. Her ble flere av verkene fra Grimstadoppholdet vist frem. Et av dem var maleriet «Torvet i Grimstad». Ifølge Morgenbladets anonyme anmelder gjorde maleriet et friskt inntrykk, der det viste det solfylte torvet midt i den døsige middagstiden. Dagbladets anmelder Aubert mente imidlertid maleriet hadde en «bismak av fotografi». En annen anmelder som skrev for Christianssands Tidende omtalte også bildet.

…«Torvet i Grimstad», er et fornøieligt lidet Billede, der viser os en just ikke svært livlig Torvtrafik, men er formodentlig til Gjengjæld saa meget mere sandt, da jeg hørte en Grimstadianer udbryde foran Billedet: Jagu hænger ikke Skomager Olsens Skildt der ogsaa!»

Torvet i Grimstad av Christian Krohg
Avfotografert av Terje Ellefsen

Maleriet fanget også interesse hos arrangørene. Verket ble innkjøpt til Høstutstillingens eget lotteri for 250 kroner. Det var et av ti verk som ble loddet ut. Maleriet var lotteriets tredjepremie og tilfalt eier av lodd nr. 255. Det var sannsynligvis slik det kom i 30 år gamle Elly Wleugels eie. Frøken Wleguel hadde øvrig tilknytning til Sørlandet. Hun var nemlig født i Risør.

Christian Krohg klarte tydeligvis å oppspore den nye eieren, siden han kun måneder etter utlodningen ønsket å låne verket tilbake for å stille det ut i Berlin. Elly Wleugel godtok forespørselen. Det er imidlertid uklart om bildet faktisk ble utstilt i Berlin, da det ikke nevnes i katalogen til Internationale Kunst-Ausstellung for 1891.

Ønsket bildet tilbake

Etter ett år på utlån ønsket kunsteieren å få maleriet tilbake. I slutten av april 1892 sendte frk. Wleugel et purrebrev til Christian Krohg.

«Her kunstmaler Chr. Krohg! Efter i længre tid forgjæves at have ventet, tillader jeg mig herved at spörge Dem, når jeg får tilbage maleriet fra «Grimstad torv», som de fik udlånt 19/3 91 til Berlinudstillingen. Svar udbedes»

Brevkort fra Elly Wleugel til Christian Krohg 29.04.1892

Brevet bidro til at maleriet ble forrent med sin eier. Etter det forsvant maleriet ut av kunsthistorien. I flere verk om Christian Krohg har maleriet blitt omtalt som ukjent. I 1989 etterlyste forfatter Gunvald Opstad verket i flere aviser, mens han skrev om boken «Kunstnerne og Sørlandet». At han ikke fikk noe svar var kanskje ikke så rart. Maleriet hang nemlig i en stue i Nord-Norge. Da Elly Wleugel døde i 1947, skal hennes niese bosatt i Bodø ha arvet det.

Til salgs på finn.no

I 2019 dukket imidlertid «Torvet i Grimstad» opp på den digitale markedsplassen finn.no. Etter at maleriet hadde vært i familiens eie i nesten 130 år ble det lagt ut for salg for 100.000 kroner. Det forvunnede maleriets gjenoppstandelse skapte diskusjon i lokalavisen. Flere mente at kommunen nå hadde en unik mulighet til å sikre seg en kunstskatt. I april 2019 vedtok et stort flertall i Grimstad kommunestyre å bevilge penger slik at maleriet kunne returnere hjem. Det nyinnkjøpte maleriet ble plassert på Grimstads nye bibliotek, slik at flest mulig kunne få se det.

Arkivet

Korrespondansen mellom Christian Krohg og Elly Elly Wleugel oppbevares på KUBEN i Arendal. Det inngår i arkivet PA-3001 Krohg, Christian. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen, arkivar ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-3001 Krohg, Christian
Thue, Oscar. Christian Krohg. Aschehoug. 1997
Opstad, Gunvald. Sørlandet og malerne. Aschehoug. 1991
Grimstad Adressetidende 01.11.1890, 29.06.1989, 28.03.2019, 02.04.2019, 04.04.2019

Kristianiaposten 08.11.1890
Christianssands Tidende 10.11.1890
Bergens Aftenblad 17.01.1891

 

Kommentarfelt