Da Galtesund forsvant sporløst

Søndag ettermiddag den 15. mars 1942 forlater D/S Galtesund Flekkefjord. Dampskipet går i rutetrafikk langs kysten, og er eid av Arendals Dampskibsselskab(ADS). Med kuling fra sør-øst og i lette snøbyger, setter skipet kurs vestover mot Rekefjord. Planen er at D/S Galtesund skal tilbringe natten i Rekefjord før det drar videre til Egersund. På kaia i Rekefjord er ekspedisjonssjef M. Skordal i gang med å forberede lasten som skal om bord, da han plutselig får øye på et skip passere ute i havgapet. Skordal ringer straks ekspedisjonen i Egersund for å orientere om at skipet er på vei videre vestover. Skipet er nå ventet inn til Egersund rundt klokken 20.00, men når klokken passerer 20.30 er D/S Galtesund fortsatt ikke å se. Den tyske havnevakten og rederiet i Arendal blir nå informert, og i dagene som følger sendes det ut både båter og fly for å lete. Rapportene strømmer inn. Siste observasjon av skipet er gjort utenfor Hådyr der en mann skal ha sett skipet seile inn i en snøbyge søndag kveld. En frykter at skipet kan ha gått på en mine, men det er verken hørt lyder fra noen eksplosjon eller observert vrakrester. D/S Galtesund synes å ha forsvunnet sporløst. (Arkivref: PA-1716, Arendals Dampskibsselskab (ADS) Del 1. 8.4).

D/S Galtesunds forsvinning krigsåret 1942 skyldtes verken dårlig vær eller miner. Skipet ble kapret av en norsk motstandsgruppe ledet av kaptein Odd K. Starheim som tilhørte Kompani Linge. Fra norskekysten ble skipet ført til Aberdeen i Skottland der det gikk inn i britisk tjeneste som både passasjerbåt og forsyningsskip. D/S Galtesund var under krigen allerede en aldrende dame. Skipet ble levert fra Burmeister & Wains Skibsværft i København i 1905 og døpt D/S Skandia. Skipet seilte under dansk flagg frem til 1919 da det ble solgt til ADS. Etter ombygging ble det i 1920 satt inn i rutetrafikk langs kysten. Etter krigen kom skipet tilbake til Norge og gikk igjen inn i kysttrafikk for ADS. I 1955 solgte ADS skipet til Alfred I. Thommessen som leide skipet ut på timecharter til både ADS og senere til Det Stavangerske Dampskibsselskab. Et år senere endte D/S Galtesund sin karriere på et opphuggingsverft i Nederland. Historien om D/S Galtesunds forsvinning kan du også se i form av en kortfilm på Avtrykk sin kanal på Youtube.

Rapportene vedrørende D/S Galtesund sin forsvinning i 1942 samt skipets mannskapsliste, er del av arkivet etter ADS og oppbevares på KUBEN i Arendal. I dette arkivet finnes to arkivbokser (8.3 og 8.4) med dokumenter knyttet til forsvinningen av D/S Galtesund. I tillegg til rapporter finner en her blant annet korrespondanse med mannskapets familie samt personer og firmaer som etterlyste varer i etterkant av forsvinningen. En finner også såkalte «General-kart» som gir oversikt over hvilke varer som skulle lastes og losses på de ulike stedene. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

 

Kommentarfelt