Da Ole Bulls sønn falt i døden på «Oceana» av Arendal

Fredag morgen 26. desember 1862 seilte barken «Oceana» av Arendal fra oldtidsbyen Smyrna i Lilleasia. Skipet skulle til New York, men allerede om kvelden skjedde en tragisk ulykke. En av sjøfolkene falt ned fra masten. Sjømannen het Thorvald Bull. Han var sønn av den verdenskjente musikeren Ole Bull.

Ole Bull (1810 – 1880) ble født i Bergen, og var en musikalsk begavelse. Allerede som 14-åring behersket han de vanskeligste musikkstykkene med sin fiolin. Da han var i midten av tyveårene, ble han regnet som en av verdens fremste fiolinister. I 1836 giftet han seg med franskfødte Félicie Villeminot (1818-1862). Paret fikk flere barn. Et av dem var Thorvald Bull.

Rømte til sjøs

I Valestrand på Osterøy ble Thorvald Bull født 17. august 1841. Som de øvrige av Ole Bull sine barn, fikk også Thorvald en musikalsk utdannelse. I 1859 skjedde imidlertid noe som skulle endre den unge mannens veivalg.

Da Thorvald var 17 år gammel skal han ha gjort den jevnaldrende Inga Johannesdatter Vevletveit gravid. 25. oktober 1859 ble Ole Thorvaldsen Vevletveit født, og Thorvald var blitt far. Ole Bull ønsket å støtte sin sønn, og tilbød ham gården Elvik. Da kunne han gifte seg, og forsørge sin familie.

Det ønsket ikke Thorvald. Mot sin fars vilje rømte han fra gård og familie, og dro til sjøs. I 1862 var han blitt matros, og seilte på et av Arendals flotteste seilskip.

Bark "Oceana". Mt. Renault, Leghorn 1864. AAM.B.0680
Bark «Oceana». Mt. Renault, Leghorn 1864. AAM.B.0680

«Oceana» av Arendal

«Oceana» ble bygd på Strømsbuneset i Arendal i 1845. Reder var Christian Stephansen. I 1843 hadde han tatt initiativ til det som skulle bli Norges første hvalfangstekspedisjon til Stillehavet, men Stephansen var også en pioner innen seilskutefart.

I 1837 etablerte han, som den første arendalsrederen, en direkterute mellom Bordeaux i Frankrike og New Orleans i USA. Stephansen var også en av de første rederne i Norge som bygde klipperskip.

Et klipperskip var slankere og lengre enn de eldre skipstypene. Det hadde ofte også større rigg. Klipperskutene kunne dermed seile raskere. Dette var en egenskap Stephansen ønsket for sitt nye skip.

15. november 1845 gikk «Oceana» av stabelen. I avisen Den Vestlandske Tidende ble skuta beskrevet som et av handelsflåtens «solideste og smukkeste Skib.»

I 1862 hadde «Oceana» seilt over verdenshavene i mange år. Skipet ble dette året ført av kaptein O.A. Olsen fra Revesand. Besetningen telte 14 mann. En av dem var musikersønnen Thorvald.

En fløytespillende lettmatros

Om bord i «Oceana» var Thorvald lettmatros. Han skal ha vært godt likt om bord. ikke minst på grunn av sin musikalske bakgrunn. I sin oppvekst hadde Thorvald lært å spille blant annet fløyte. Fløyte hadde han også om bord i «Oceana», og under frivaktene spilte han for sine skipskamerater.

Som lettmatros var Thorvald ofte oppe i riggen for å løse ut eller dra inn seil. Dette var et arbeid som kunne være farlig. Thorvald hadde tidligere vært uforsiktig i dette arbeidet, men det hadde likevel gått bra. Den 2. juledag 1862 var lettmatrosen ikke like heldig.

Det skjebnesvangre fallet

26 desember 1862 var «Oceana» på vei fra Smyrna til New York. Skuta skulle egentlig startet på sin seilas 1. juledag, men da det ikke var vind, ble avreisen utsatt. Om morgenen dagen etter ble det gitt ordre om å lette anker. Det blåste frisk bris fra nord-øst.

Om kvelden løyet vinden noe. Thorvald fikk derfor beskjed om å klatre opp i riggen å løse ut store bramseil. Samtidig bad styrmannen ham om å være forsiktig med tanke på vinden. Til tross for advarselen skjedde det som ikke skulle skje.

Akkurat i det den unge sjømannen var i ferd med å løse ut seilet, tok vinden tak. Med stor kraft ble Thorvald slynget over seilet og falt ned mot dekk. I fallet slo han ryggen mot kanten av et dyrebur.

Døde etter harde lidelser

Thorvald var uten bevissthet da mannskapet kom hjelpende til. De bar ham inn i kahytten. Høyre leggben var brukket og over venstre øye var et stort hull.

Mannskapet forbandt ham, men det var lite de kunne gjøre. Ryggraden var knekt tvers av. Thorvald ble liggende med store smerter. Skipskameratene våket over ham, men til slutt ebbet livet ut. I skipsjournalen skrev kaptein Olsen: « … han döde Kl 9 ¾ efter harde Lidelser … ».

Skipsjournal bark "Oceana" 1860 til 1866 s. 17 utdrag

Begravet på Malta

Dagen etter ble liket av den unge sjømannen vasket og tullet inn i lin. Skipstømmermannen gikk i gang med å lage en likkiste. Samtidig ble anker og kjettinger gjort klare. Kaptein Olsen ønsket å gå inn til den greske øya Psara for å begrave den forulykkede sjømannen, men været ville det annerledes.

Tidlig om morgen 28. desember 1862 blåste det kraftig opp. «Oceana» måtte derfor passere Psara. I stedet ble det satt kurs for Malta.

Søndag 4. januar 1863 ankom «Oceana» havnebyen La Valetta. Dagen etter ble Thorvald brakt i land og begravet på byens kirkegård. For faren Ole Bull skulle sønnens dødsfall i 1862 være en av to store tragedier dette året.

En familietragedie

I 1862 var Ole Bull en anerkjent musiker og komponist. Turneer i Europa og USA hadde gjort ham både rik og verdensberømt. Dette året mistet han imidlertid to av sine nærmeste.

16. februar 1862 døde Thorvalds mor og Ole Bulls ektefelle Félicie. Hun døde av sykdom i Christiania. Da var Ole Bull på nok en turne. Han mottok dødsbudskapet i Paris.

Ved juletider var Ole Bull tilbake i Valestrand. Da rammet tragedien på ny. I et brev til sin eldste sønn Alexander omtalte han Thorvalds tragiske bortgang. «Stakkels Thorvald, det gjorde gruelig ondt, jeg søkte at berolige mig den Tanke, at jeg havde gjort mit muligste for at afholde ham fra å gjøre Søen til sin Levevei, men han vilde der med al Magt bryde sig en Bane».

Avtrykk etter Thorvald Bull

I skipsjournalen til «Oceana» beskrives Thorvald Bull sin tragiske skjebne. Journalen er oppbevart på KUBEN i Arendal, og er en del av samlingen kalt PA-1934 – Fartøysarkivet. Arkivet ble i 2018 en del av Norges dokumentarv. På arkivportalen.no kan du få en oversikt over hva arkivet inneholder. Skipsjournalen er digitalisert og tilgjengelig på digitalarkivet.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1934, Fartøysarkivet F L0248
Bull, N.R: Stamtavle over den trønderske Slægt Bull. 1886
Haugen, Einar og Cai, Camilla: Ole Bull. romantisk musiker og kosmopolitisk nordmann. 1992
Hendriksen, Knut. Ole Bull. 2000.
Sunde, T. Einar: Fra seilskutenes tid. 1926
Aanby, Anne Tone: Skipsbyggmesterens tid: skipsbygging i Vikkilen 1750-1920. 2012
Drammens Tidende 23.11.1845

Kommentarfelt