Hotel Norge Lillesand. Fasadetegning Drange & Aanensen 1994

Hotel Norge i Lillesand – et tradisjonsrikt og moderne hotell

6. februar 1995 kunne Hotell Norge i Lillesand igjen åpne dørene. Etter flere år med oppussing og ombygging, var det gamle hotellet blitt som nytt. Nedslitte hotellrom var omdannet til moderne hotellværelser, og nye fellesarealer var blitt etablert. Samtidig var hotellets særpreg bevart. En ønsket nemlig å gjenskape bygningens opprinnelige utseende fra slutten av 1800-tallet.

Det skal ha vært iren Robert Gonsalvo Major som satte opp bygningene som senere ble Hotel Norge. Major flyktet til Norge i 1799, etter å ha deltatt i det irske opprøret året før. Han bosatte seg først i Kristiansand, men rundt 1837 skal han ha kommet til Lillesand. Her anla han blant annet garveri og satte opp to driftsbygninger. Bygningene skulle senere bli hotellet i Strandgata.

Hotel Norge i Lillesand 2023. Foto: Yngve Schulstad Kristensen
Hotel Norge i Lillesand 2023. Foto: Yngve Schulstad Kristensen

Fra garveri til hotell

Major døde ikke lenge etter han flyttet til Lillesand. Bygningene hans ble først solgt til Severine Arentsine Stenersen, bedre kjent som madam Stenersen på Møglestu. Senere ble byggene videresolgt flere ganger, og i 1868 ble det senere hotellet kjøpt av Anders Eriksen Gitmark.

Gitmark leide ut byggene, og i 1873 skal leietakerne ha startet opp hotelldrift. I samme periode ankom dansken Lars Jensen fra Fyn. Han etablerte først et hotell kalt Hotel Danmark, men i 1890 skal han ha kjøpt Hotel Norge.

Under Jensen ble de to byggene bygd sammen, og utsiden ble dekorert i sveitserstil. 31. oktober 1891 kunne Kristianssands Stiftsavis og Adresse-Contors Efterretninger melde at hotellet også hadde fått et «smukt Festivitetslokale». Gjennom de neste hundre år gjennomgikk hotellet flere ombygginger under ulike eiere. I 1992 var imidlertid hotellet klar for en ny stor ombygging.

Hotel Norge Lillesand. Oversiktstegning Drange & Aanensen 1994

Nye eiere med røtter i Nord-Norge

I 1992 ble hotellet kjøpt av aksjeselskapet Egil Kjær A/S. Bak selskapet stod Torill Kjær og hennes ektemann Nils Arne Taranger. Begge hadde lang fartstid i restaurant- og hotellbransjen.

Torill var datter av selskapets grunnlegger, Egil Kjær. Han hadde drevet hoteller i Tromsø, og bygd opp det såkalte SAS-hotellet i byen. Nils Arne kom fra Sotra, og allerede som 16-åring hadde han begynt å arbeide i matsalen på Kvikne hotell i Balestrand. Videre hadde han vært både på høyfjellshotell, og på passasjerferje.

På hotellfagskolen på Sola utenfor Stavanger hadde Torill og Nils Arne blitt kjent. Derfra gikk turen til SAS-hotellet i Tromsø. I 1984 flyttet familien til Kristiansand, der Nils Arne ble direktør ved Hotel Rica Fregatten. Åtte år senere var familien klar for en ny utfordring.

Storsatsing

1. oktober 1992 ble hotellet overtatt av de nye eierne. Nils Arne ble samtidig ansatt som hotelldirektør, mens Asgeir Røstad ble hentet inn som kjøkkensjef.

De nye eierne ønsket å ruste hotellet kraftig opp. Vannrør måtte byttes. Det samme gjaldt det elektriske anlegget. En ønsket videre å skifte interiøret, samt skape nye fellesarealer.

Samtidig ønsket en å bevare hotellets identitet som et tradisjonsrikt hotell. Da trengte de noen erfarne arkitekter.

Hotel Norge Lillesand. Detaljtegning Drange & Aanensen 1994

Arkitekter med erfaring

Oppdraget med å tegne den forestående ombyggingen av hotellet, gikk til arkitektfirmaet Drange & Aanensen i Arendal. Firmaet var blitt etablert på 1970-tallet av Tore Drange og Hans Olaf Aanensen.

De hadde restaurert flere av de eldre bygningene på Tyholmen i Arendal. På slutten av 1970-tallet hadde de også gjennomført et større forskningsprosjekt. I regi av Norges Naturvitenskapelige Forskningsråd, undersøkte de arkitektoniske, byggetekniske og økonomiske forhold ved rehabilitering av større trehus.

I 1992 var firmaet anerkjent for å være et av landets fremste innen restaurering av eldre trehus. Det var Ragnhild og Tore Drange som ble engasjert i prosjektet i Lillesand. De skulle også få gode skussmål fra den nye hotelldirektøren. Det samme fikk hovedentreprenøren Selmer Sørlandet og de øvrige som fikk oppdrag i forbindelse med ombyggingen.

Hotel Norge Lillesand. Fasadetegning Drange & Aanensen 1994

Et nytt gammelt hotell

Ombyggingen kom til å foregå i flere faser der hotellet tidvis var stengt. I januar 1993 startet en ombygging av romfløyen. Etter kun tre måneder hadde hotellet fått 22 helt nye og moderne rom.

Etter romfløyen var ferdig, gikk man i gang med Festsalen i 2. etasje. Videre laget man den nye uteplassen kalt Haven, som skulle bli et populært utested sommerstid. Høsten 1993 fortsatte arbeidet som resulterte i Lillesands nye skjenkestue kalt No 1.

Deretter fortsatte man med å tilbakeføre de gamle fasadene til sveitserstil. Til sist fornyet en blant annet kjøkken, spisestue, resepsjon og salonger. 6. februar 1995 kunne hotellsjefen endelig åpne dørene til et totalrenovert hotell.

Hotelltegninger på KUBEN

På KUBEN i Arendal oppbevares arkitekttegningene som ble laget i forbindelse med ombyggingen av hotellet på 1990-tallet. Tegningene er en del av arkivet etter Drange & Aanensen kalt PA-2394, Rambøll/Drange & Aanensen. Arkivet dekker perioden mellom 1973 og 2000, og inneholder i tillegg til tegninger også prosjektbeskrivelser. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv
PA-2394, Rambøll/Drange & Aanensen F01 L00030
Rosenberg, Kjell: Lillesand Historie bind 1. 1991
Fædrelandsvennen 09.09.1992
Kristianssands Stiftsavis og Adresse-Contors Efterretninger 31.10.1891
Lillesands-Posten 11.09.1992, 20.04.1993, 23.04.1993, 11.06.1993, 15.06.1993, 05.08.1994, 07.02.1995
Nordlys 21.08.1985

Kommentarfelt