Dagny Hansen og jubileumsutstillingen i 1914

15. mai 1914 åpnet den store jubileumsutstillingen i Kristiania. I anledning Norges 100-årsjubileum skulle nasjonen vise hvor langt den var kommet. Utstillere fra hele landet var samlet for å vise frem sine produkter. Fra Nedenes fogderi var husfliden godt representert. Det var imidlertid ingen selvfølge. I forkant av utstillingen hadde nemlig komiteformann Dagny Hansen hatt utfordringer med å få med seg nok utstillere fra landsdelen.

Hilda Ovidie Dagny Hansen, født Kittelsen, ble født i Skien i 1880. Faren var trelasthandler og brukseier Nils Kittelsen og moren het Thea. I 1903 giftet Dagny seg med ingeniør Fredrik Arnold Peder Jebsen Hansen og paret flyttet til Søndeled. Fredrik skulle senere bli bestyrer og medeier i interesentskabet Egelands-verk træsliperier. For Dagny skulle husfliden bli en viktig del av livet.

Et håndverk i medvind

Tradisjonshåndverk utført på de mange gårdene i Norge, hadde i mange hundre år vært viktig. På 1800-tallet førte ny teknologi og importvarer til at de gamle tradisjonene ble satt under press. Men ikke alle ville gi slipp på det gamle håndverket.

I 1867 gav samfunnsforsker Eilert Sundt ut boka «Husfliden i Norge». Sundt hadde noen år tidligere advart mot at de gamle håndverkstradisjonene var i ferd med å forsvinne. Nå tok han til orde for at håndverket ikke bare skulle bevares, men at det også kunne utvikles til en egen næring.

Ved århundreskiftet var husflidbevegelsen i vekst. I 1891 ble den Norske Husflidsforening stiftet, og i 1910 ble statsstøttede husflidsforeninger, industriskoler og kunstindustrimuseer samlet i Norges Husflidsforbund. En av husflidens engasjerte støttespillere, var Dagny Hansen.

Diplom bronsemedalje Dagny Hansen Amt-udstillingen i Risør 1905

Hagebruk og lindyrking

I 1905 vant Dagny blant annet bronsemedalje for sine «kjøkkenvekster og konserves» under Amt-Udstillingen i Risør. De neste årene kom Dagny til å delta på flere utstillinger med sine produkter. Hun var også engasjert i etableringen av de første husmorskolene i landsdelen.

Dagny var interessert i mange ulike husholdningsprodukter, men det var spesielt lindyrking som stod hennes hjerte nærmest. I 1911 vant hun sølvmedalje for sine lin-, ull- og garnprodukter i en utstilling i Arendal.

Diplom sølvmedalje Dagny Hansen utstilling i Arendal 1911

Samme år begynte planleggingen av det som skulle bli Norges største utstilling for håndverk- og industriprodukter. En utstilling også Dagny skulle bli en del av.

Nasjonalisme og unionsoppløsning

I samme tidsrom som husflidsaken fikk sitt gjennombrudd, var Norge preget av nasjonalisme. En ideologi der spesielt bondekulturen fikk en fremtredende rolle.

I 1814 fikk Norge sin egen grunnlov. Etter flere hundre år under dansk styre, ble Norge en egen stat. Landet ble riktignok tvunget inn i en personalunion med Sverige, men Norge var blitt et eget rike som i stor grad kunne styre seg selv.

I det nye riket ble det viktig å utvikle en egen nasjonal identitet. Mange søkte inspirasjon fra det gamle norske bondesamfunnet. Den norske bonden ble et nasjonalt symbol som inspirerte både kunstnere og politikere.

Mot slutten av 1800-tallet ble også kritikken mot unionen med Sverige skarpere, og i 1905 ble unionen oppløst. Ni år senere skulle den unge nasjonen feire sitt første hundreårsjubileum. Jubileet skulle blant annet markeres med landets største og mest påkostede utstilling.

Diplom sølvmedalje Dagny Hansen jubileumsutstillingen 1914 utsnitt

Planer for en jubileumsutstilling

Noen år før selve grunnlovsjubileet i 1914 tok Torolf Prytz initiativ til en jubileumsutstilling. Prytz drev gullsmedforretningen J. Tostrup i Kristiania og hadde erfaring fra verdensutstillingene i Paris og Chicago. Hans ønske var å lage en utstilling der en kunne få vist hvor langt Norge var kommet som 100 år gammel nasjon.

Både stat og kommune likte ideen, og i 1911 ble det lyst ut en arkitektkonkurranse. Flere arkitekter ble premiert og disse fikk i oppgave å lage en plan for utstillingsområde. Hovedutstillingen skulle ligge i Frognerparken.

Til utstillingen ønsket en bidrag fra hele landet. I hvert amt ble det nedsatt en hovedkomite som skulle sørge for at amtet ble representert i utstillingen. Skipsreder Jens Marcussen på Askerøy utenfor Tvedestrand ble formann for komiteen for Nedenes.

Dagny ble valgt som representant for Søndeled. I tillegg skulle hun ha ansvar for å få inn husflidsprodukter fra Nedenes fogderi. Det skulle vise seg å bli en utfordring.

Et vanskelig arbeid

I 1912 ble det invitert til å komme med bidrag til den store jubileumsutstillingen. Dagny var svært aktiv i å promotere saken, men arbeidet med å få bidrag viste seg å være utfordrende.

I et brev til Marcussen skrev Dagny 9. april 1913: «Det har imidlertid vist sig, at det er meget vanskelig at faa folk med; den alm. mening, som ikke er let at rokke, er, at til udstillingen 1914 kræves saa meget, at folk har liden lyst til at deltage.»

Kopi av brev til Jens Marcussen 09.04.1913 fra Dagny Hansens kopibok s. 131

Likevel var Dagny optimist. «De til amterne tænkte rum, er jo ikke store, saa jeg har dog det haab, at det skal bli bra til slut». Bra ble det da også.

Jubileumsutstillingen 1914

15. mai 1914 ble den store jubileumsutstillingen i Kristiania åpnet av kong Haakon 7. Utstillingen hadde et budsjett på 2 750 000 kroner og bestod av i alt 216 byggverk. Utstillingen ble stående frem til 11. oktober 1914 og hadde i løpet av denne perioden rundt 1,5 millioner besøkende.

Dagny Hansen og avdelingen for Nedenes fogderi under jubileumsutstillingen 1914

Nedenes var representert med flere avdelinger. En av de største var knyttet til husfliden med Dagny som administrerende formann. Under utstillingen deltok Dagny også som en av flere dommere som skulle vurdere de ulike bidragene.

Jurygruppe 16 under jubileumsutstillingen 1914

I tillegg deltok Dagny som utøver. For sin samling med brød og kaker vant hun sølvmedalje. Dette skulle imidlertid bli noe av det siste Dagny gjorde. Våren året etter døde hun av sukkersyke. Dagny ble kun 34 år gammel. På KUBEN i Arendal finner en imidlertid flere avtrykk etter henne.

Arkiv på KUBEN

I arkivet kalt PA-1160 – Hansen, Hilda Ovidia Dagny finner en flere dokumenter etter Dagny og hennes familie. Arkivet strekker seg fra 1822 til 1933 og består av blant annet kopibøker, diplomer og foto. En del av materialet er knyttet til Dagnys arbeid med jubileumsutstillingen i 1914. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal. I Kjell Knudsen sin artikkel «Dagny Hansens samling» kan du lese mer om Dagny og arkivet hun har etterlatt.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1160 – Hansen, Hilda Ovidia Dagny
Knudsen, Kjell: «Dagny Hansens samling» i Agderposten 27.07.1995
Folketelling 1885 for 0806 Skien kjøpstad
https://no.wikipedia.org/wiki/Husflid besøkt 10.04.2023
https://no.wikipedia.org/wiki/Jubileumsutstillingen_p%C3%A5_Frogner_1914 besøkt 10.04.2023

Kommentarfelt