På kollisjonskurs i Den engelske kanal

Den 22. september 1898 forlot barken «Alm» den svenske byen Härnösand. «Alm», som var hjemmehørende på Askerøy utenfor Tvedestrand, var lastet med planker som skulle til Port Natal (dagens Durban) i Sør-Afrika. Om bord var kaptein Kristian Haglund fra Tvedestrand og en besetning på 11 mann. Seilasen gikk via den Den engelske kanal, den maritime hovedveien mellom Nordsjøen og Atlanterhavet. Den travle kanalen var også farlig, da det var et velkjent sted for havari og forlis.

På kvelden den 11. oktober 1898 seilte «Alm» inn i Doverstredet, som utgjør den smaleste delen av kanalen. Været var bra og sikten var god. Like over midnatt 12. oktober fikk mannskapet om bord øye på en rød lanterne og to topplanterner som var på vei imot dem. Lanternene tilhørte den belgiske postdamperen «Princess Josephine», som holdt stor fart med stø kurs rett mot «Alm». Kaptein Haglund forventet at dampskipet ville endre kurs, men da dette ikke skjedde beordret han at det skulle ringes med skipsklokken for å varsle dampskipet. Men ingen våget å nærme seg klokken for å utføre ordren, da det belgiske skipet allerede var alt for nærme. En kollisjon var uunngåelig.

I aller siste øyeblikk klarte dampskipet å svinge til styrbord, men for sent til å unngå et sammentreff. Dampskipets hjulkasse traff «Alm» foran på styrbord side. Kollisjonen var kraftig og gjorde stor skade på både fartøy og seil. «Alm» tok inn vann, men holdt seg flytende. En av offiserene fra «Princess Josephine» kom om bord i «Alm» med tilbud om assistanse. Men kaptein Haglund avslo og det belgiske skipet fortsatte sin reise. «Alm» ble drivende en stund, før den ved hjelp av en engelsk slepebåt ble fraktet inn til havnebyen Dover. Da det ikke var mulig å utbedre skadene i Dover, ble «Alm» slept til London for reparasjon. Her ble det også foretatt sjøforklaring og skipsbesiktigelse. Da skadene var utbedret, fortsatte «Alm» ferden til Sør-Afrika for avlevering av lasten.

Barken «Alm» var eid av forretningsmann og skipsreder Jens Marcussen (1860-1935) fra Askerøy. Han hadde slått seg opp som kjøpmann med egen kolonial, skipshandel og fiskemottak på Askerøy. «Alm» var Marcussens første skip. Skipet ble bygget i kompaniskap med skipsbygger Anders Henriksen Friisø fra Tromøy. «Alm» gikk av stabelen 20. august 1894 på Friisøs Storverft. Marcussen skaffet seg etter hvert flere skip og disponerte før 1. verdenskrig flere seilskip og to dampskip. Barken «Alm» ble solgt til Sverige i 1914. Marcussens forretningsvirksomhet omfattet rundt 1900 også et båtbyggeri og en klesklypefabrikk på Gjeving. Virksomhetene drev han sammen med flere av sine brødre under navnet Brødrene Marcussen AS. I 1920-tallet etablerte han også Gjeving Træsliperi.

Marcussen var også en aktiv politiker for Venstre. Han var bl.a. ordfører i Dypvåg og i perioden 1916-1918 satt han på Stortinget. Jens Marcussen døde i 1935. Hans sønn Bertrand overtok familieforretningene, som etter hvert ble sentrert rundt rederivirksomhet. I 1949 gikk Bertrands sønn, Jens Marcussen (oppkalt etter sin farfar), inn i rederiet og overtok etterhvert driften. I 1993 var rederivirksomheten imidlertid over. Da ble det siste skipet solgt, 99 år etter Marcussenfamiliens første skip Alm ble sjøsatt.

Arkivmateriale etter kollisjonen i Den engelske kanal i 1898 befinner seg på KUBEN i Arendal. Det er en del av Marcussenarkivet som omfatter arkivmateriale fra Jens Marcussens forretnings- og rederidrift, Brødrene Marcussen A/S og rederivirksomheten til sønnen Bertrand Marcussen (1886-1972) og barnebarnet Jens Marcussen (1926-2007). Arkivet omfatter møtebøker, journaler, saksarkiv og forskjellige dokumenter og regnskap vedrørende ulike skip og annen forretningsdrift. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2320, Marcussenarkivet F01 L0001
Marcussen, Jens: 2000. Sønner av Askerøy: en historie om gården Østre Askerøy fra år 1600-2000

 

 

Kommentarfelt