Da T/T «Thorunn» av Grimstad eksploderte

Om kvelden 13. mai 1957 seilte T/T «Thorunn» inn Barra-kanalen ved Lake Maracaibo i Venezuela. Tankskipet var på vei fra Aruba til La Salina og foran på bakken stod den 17 år gamle jungmannen Per Blix fra Ofoten og holdt utkikk. Noen dager tidligere hadde den unge sjømannen hatt bursdag. Det skulle vise seg å bli hans siste.

T/T «Thorunn» var eid av Olaf Tønnevold & Sønner i Grimstad. Skipet var en turbintanker bygd ved Alabama Drydock and Shipbuilding Corp. i USA i april 1945. Tankeren var en av flere såkalte T-2 tankere. Dette var tankskip som ble serieprodusert for krigsinnsats og flere av dem ble etter krigen solgt til europeiske redere. T/T «Thorunn» ble overtatt av Tønnevold i mars 1947 og våren 1957 hadde tankskipet vært i rederiets tjeneste i drøye ti år.

I slutten av mars 1957 gikk tankskipet inn til Galveston i USA. Etter flere år med frakt av bensin og tæring på tankskottene, var det på tide med noen utbedringer. I en drøy måned lå skipet ved Todd`s Shipyard for reparasjoner og vedlikehold. 1 mai 1957 var arbeidet ferdig og T/T «Thorunn» var klar for nye oppdrag. Kursen ble satt for Venezuela der tankskipet skulle gå flere turer med oljelast fra La Salina til Aruba.

Den 13. mai var T/T «Thorunn» på vei til La Salina for å laste mer olje. Om kvelden nådde de innløpet til Barra-kanalen. På broa stod kaptein Petter Birkeland sammen med sin 3. styrmann og jungmann Hermod Korsvik som styrte etter losens anvisninger. Været var fint og sikten god. Rett før klokken halv åtte ble det observert et fartøy på styrbord side av kanalen. Losen mente det var en muddermaskin, men plutselig skiftet fartøyet kurs og la seg tvers på kanalen. En oppdaget da at fartøyet ikke var en muddermaskin, men et mindre tankskip som nå var i ferd med å komme faretruende nær.

Det mindre skipet var den nederlandske tankeren «Rufina» og den styrte nå rett mot skutesiden til T/T «Thorunn». I det norske tankskipet ble det slått full fart akterover, men en kollisjon var unngåelig. «Rufina» traff T/T «Thorunn» og ved sammenstøtet oppstod en kraftig eksplosjon som følge av gass i tankene. I skipsjournalen til det norske tankskipet beskrives dramatikken: « … skutesidene, dekk og langskipsskot i nr 2 tank tversover ble blåst bort. En stor del av fordekket ble slynget akterover og traff aktermasten ovenfor godset.» Den åtte tonn tunge dekksplaten landet om bord og skar seg ned i akterdekket.

Alle de fire livbåtene ble straks låret, men da det ikke synes å være noen umiddelbar fare for nye eksplosjoner og fartøyet lå i ro, ble mannskapet samlet midtskips for kontroll. Til alt hell var alle som møtte like hele, men det var en som ikke var å se blant mannskapet. Det var den unge jungmannen Blix.

Skipet ble straks gjennomsøkt, men Blix var ikke å finne. En livbåt ble satt på vann og sendt ut for å lete. Lete gjorde også to motorbåter som kom ut fra losstasjonen i San Carlos, men søket var forgjeves. Først noen dager senere ble den unge sjømannen funnet omkommet på en strand i nærheten av ulykkesstedet.

Selv om T/T «Thorunn» nær var blitt delt i to, overlevde hun kollisjonen. Etter 53 døgn i San Carlos ble tankskipet slept til Savannah i USA for reparasjon. T/T «Thorunn» fortsatte å seile i flere år under norsk flagg. I 1961 ble hun solgt til Beaverdam Tankers Co. Ltd og omdøpt «Saint Christopher». I de neste årene skiftet skipet eier og navn flere ganger, og først i 1983 ble hun solgt til India for opphugging.

T/T «Thorunn» er for lengst forsvunnet fra «de syv hav», men på KUBEN i Arendal oppbevares en del av hennes historie. I arkivet etter rederiet Tønnevold finnes blant annet kladd til dagbok for T/T «Thorunn» som dekker perioden fra november 1956 til juni 1957. Arkivet inneholder også skipets første dekksdagbok samt kladd til maskindagbok og manøverbok. I tillegg til skipsdagbøker fra flere av Tønnevolds skip, omfatter arkivet også korrespondanse, hyreregnskap og mannskapslister. På arkivportalen.no kan du får en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder
Arkiv PA-2362, O. T. Tønnevolds rederi 1
Dannevig, Birger: Olaf Tønnevold & Sønner 1878-1978. Kragerø 1977
Agderposten 07.03.1998
Avisen Fremover 20.05.1957
Norges Handels og Sjøfartstidende 18.05.1957
https://www.sjohistorie.no/no/skip/29739/

Kommentarfelt