T/T "Thorunn" etter kollisjonen i Barra-kanalen 1957

Da T/T «Thorunn» av Grimstad eksploderte

Om kvelden 13. mai 1957 seilte T/T «Thorunn» inn Barra-kanalen ved Lake Maracaibo i Venezuela. Tankskipet var på vei fra Aruba til La Salina og foran på bakken stod den 17 år gamle jungmannen Per Blix fra Ofoten og holdt utkikk. Noen dager tidligere hadde den unge sjømannen hatt bursdag. Det skulle vise seg å bli hans siste.

T/T «Thorunn» var eid av Olaf Tønnevold & Sønner i Grimstad. Tankeren var en av flere såkalte T-2 tankere. Dette var tankskip som ble serieprodusert for krigsinnsats. Flere av dem ble etter krigen solgt til europeiske redere.

T/T "Thorunn" av Grimstad
T/T «Thorunn» av Grimstad

Krigsbygd tankskip

Da andre verdenskrig startet høsten 1939, kom den til å gå hardt utover verdens handelsflåte. Store mengder med mat, utstyr og drivstoff ble fraktet sjøveien. Handelsskip ble derfor mål for både bombefly og krigsskip. Spesielt de tyske ubåtene senket mange handelsfartøy.

I starten av krigen var Nazi-Tyskland på offensiven. I den vestlige delen av Europa var det kun Storbritannia som holdt stand. For at øyriket skulle overleve, måtte de forliste handelsskipene raskt erstattes. Storbritannia var i krig, og hadde ingen mulighet til å dekke de store tapene. Det hadde imidlertid det nøytrale USA.

I løpet av kort tid ble flere sumpområder omgjort til gigantiske verft. Samtidig begynte verftene å serieprodusere skip i rekordfart. De aller fleste fartøyene var såkalte Liberty-skip. Videre ble det produsert en type som het Victory, en type som het C-skip og en type som het N-3. Samtlige var i utgangspunktet tørrlastskip. Men det ble også masseprodusert tankere. Disse fikk navnene T-1, T-2 og T-3. Av tankskipene ble det bygget flest T-2. Et av dem skulle etter krigen bli navngitt «Thorunn».

T/T "Thorunn" ved Caripito 1947
T/T «Thorunn» ved Caripito 1947

Fra Nortraship til Tønnevold

15. mars 1945 gikk et nytt skip av stabelen ved Alabama Drydock & Shipbuilding Co. i USA. Skipet hadde byggenummer 333 og det hadde tatt 93 dager å bygge. Som de øvrige T-2 tankerne målte fartøyet i underkant av 17 000 tonn dødvekt. Det var utstyrt med en 7 240 hestekrefters dampturbin, som gav skipet en fart på rundt 15 knop.

11. april 1945 ble skipet levert til Nortraship, det norske statlige rederiet som var blitt etablert som følge av det tyske angrepet på Norge i 1940. Fartøyet ble samtidig døpt «Honningsvaag». I alt 8 T-2 tankere ble levert til Nortaship i løpet av krigen.

Ingen av skipene forliste under krigen, og da krigen var slutt, ble syv av tankerne solgt til den norske stat. Året etter ble skipene videresolgt til norske rederier. Tankskipet «Honningsvaag» havnet i Grimstad hos Olaf Tønnevold & Sønner.

Skipet ble kjøpt for 9,2 millioner kroner. Tønnevold fikk imidlertid ikke skipet levert før 17. mars 1947. Samtidig ble tankeren omdøpt «Thorunn». Våren 1957 hadde tankskipet vært i rederiets tjeneste i drøye ti år. I slutten av mars 1957 gikk tankskipet inn til Galveston i USA.

I dokk i Galveston

Etter flere år med frakt av bensin og tæring på tankskottene, var det på tide med noen utbedringer. I en drøy måned lå skipet ved Todd`s Shipyard for reparasjoner og vedlikehold.

1. mai 1957 var arbeidet ferdig og T/T «Thorunn» var klar for nye oppdrag. Kursen ble satt for Venezuela der tankskipet skulle gå flere turer med oljelast fra La Salina til Aruba.

Ulykken i Barra-kanalen

Den 13. mai 1957 var T/T «Thorunn» på vei til La Salina for å laste mer olje. Om kvelden nådde de innløpet til Barra-kanalen. På broa stod kaptein Petter Birkeland sammen med sin 3. styrmann og jungmann Hermod Korsvik som styrte etter losens anvisninger. Været var fint og sikten god. Rett før klokken halv åtte ble det observert et fartøy på styrbord side av kanalen.

Losen mente det var en muddermaskin, men plutselig skiftet fartøyet kurs og la seg tvers på kanalen. En oppdaget da at fartøyet ikke var en muddermaskin, men et mindre tankskip som nå var i ferd med å komme faretruende nær.

Det mindre skipet var den nederlandske tankeren «Rufina» og den styrte nå rett mot skutesiden til T/T «Thorunn». I det norske tankskipet ble det slått full fart akterover, men en kollisjon var unngåelig.

«Rufina» traff T/T «Thorunn» og ved sammenstøtet oppstod en kraftig eksplosjon som følge av gass i tankene. I skipsjournalen til det norske tankskipet beskrives dramatikken: « … skutesidene, dekk og langskipsskot i nr 2 tank tversover ble blåst bort. En stor del av fordekket ble slynget akterover og traff aktermasten ovenfor godset.»

Kladd til dagbok for TT «Thorunn» 13.05.1957

Den åtte tonn tunge dekksplaten landet om bord og skar seg ned i akterdekket.

T/T "Thorunn" etter kollisjonen i Barra-kanalen 1957
T/T «Thorunn» etter kollisjonen i Barra-kanalen 1957

Sjømann savnet

Alle de fire livbåtene ble straks låret, men da det ikke synes å være noen umiddelbar fare for nye eksplosjoner og fartøyet lå i ro, ble mannskapet samlet midtskips for kontroll. Til alt hell var alle som møtte like hele, men det var en som ikke var å se blant mannskapet. Det var den unge jungmannen Blix.

T/T "Thorunn" etter kollisjonen i Barra-kanalen 1957
T/T «Thorunn» etter kollisjonen i Barra-kanalen 1957

Skipet ble straks gjennomsøkt, men Blix var ikke å finne. En livbåt ble satt på vann og sendt ut for å lete. Lete gjorde også to motorbåter som kom ut fra losstasjonen i San Carlos, men søket var forgjeves. Først noen dager senere ble den unge sjømannen funnet omkommet på en strand i nærheten av ulykkesstedet. Han var ikke den eneste.

Den kraftige eksplosjonen hadde også rammet den lille tankeren «Rufina». Lufttrykket hadde slått inn over dekk og overbygning, og to mann omkom.

Reparert og klar for nye oppdrag

Selv om «Thorunn» nær var blitt delt i to, overlevde hun kollisjonen. Etter 53 døgn i San Carlos ble tankskipet slept til Savannah i USA for reparasjon.

T/T "Thorunn" under reparasjon i Savannah 1957
T/T «Thorunn» under reparasjon i Savannah 1957

T-2 tankeren fortsatte å seile i flere år under norsk flagg.

T/T "Thorunn" i Savannah 1957
T/T «Thorunn» i Savannah 1957

I 1961 ble hun solgt til Beaverdam Tankers Co. Ltd og omdøpt «Saint Christopher». I de neste årene skiftet skipet eier og navn flere ganger, og først i 1983 ble hun solgt til India for opphugging. T/T «Thorunn» er for lengst forsvunnet fra «de syv hav», men på KUBEN i Arendal oppbevares en del av hennes historie.

Avtrykk etter T/T «Thorunn» på KUBEN

I arkivet etter rederiet Tønnevold finnes blant annet kladd til dagbok for T/T «Thorunn» som dekker perioden fra november 1956 til juni 1957. Arkivet inneholder også skipets første dekksdagbok samt kladd til maskindagbok og manøverbok. I tillegg til skipsdagbøker fra flere av Tønnevolds skip, omfatter arkivet også korrespondanse, hyreregnskap, mannskapslister og foto. På arkivportalen.no kan du får en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder
Arkiv PA-2362, O. T. Tønnevolds rederi 1
Dagsland, Stein-Erik og Vormedal, Tore Inge: Den norske Libertyflåten og andre amerikanske krigsbygde handelsskip. 2015

Dannevig, Birger: Olaf Tønnevold & Sønner 1878-1978. Kragerø 1977
Agderposten 07.03.1998
Avisen Fremover 20.05.1957
Norges Handels og Sjøfartstidende 18.05.1957
https://www.sjohistorie.no/no/skip/29739/

Kommentarfelt