Den største gleda her på jord – det er å stå i blanda kor!

Slik lød første strofe til en av tegningene som er å finne i utklippsboken til Sørlandske Korverksted. På tegningen sees Ytre Suløens Jass-ensemble i fri utfoldelse. Om noen i ensemblet har tegnet den vites ikke, men de har i alle fall signert den. I tillegg til flere tegninger og hilsener, inneholder utklippsboken både avisutklipp, konsertprogrammer og fotografier fra korets begivenhetsrike historie. (Arkivref: PA-2351, Sørlandske Korverksted, F01, Utklippsbøker, L0001, Utklippsbok).

Sørlandske Korverksted ble stiftet etter et korseminar i 1983 med den landskjente dirigenten Per Oddvar Hildre. Hildre var dirigent for koret frem til 1991. Koret var et blandet kor og hadde som formål å arbeide med korsang på et høyt musikalsk og kunstnerisk nivå. Koret var også et regionkor for Agder, og skulle primært rekruttere korsangere fra begge Agder fylkene. Koret gav ut flere plater og holdt mange konserter før det ble oppløst i 2010.

Arkivet etter Sørlandske Korverksted kom inn til Aust-Agder kulturhistoriske senter i 2011, og dekker hele virksomhetsperioden fra 1983 til 2010. Arkivet inneholder styredokumenter, saksarkiv, utklippsbok og CD-plater. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt