En pengeinnkrevers bekjennelse

Det kunne være både vanskelig og ubehagelig å drive inkasso i kjølvannet av Arendalskrakket i 1886. Bankkrakket hadde medført flere lokale konkurser med påfølgende arbeidsledighet og økt utvandring. Overrettsakfører Michael Dedekam virket som bobestyrer og pengeinnkrever under denne krisen. Et av oppdragene var å kreve inn penger på vegne av pianofabrikantene Brødrene Hals i Christiania. Pianofabrikanten hadde leid ut et piano til søstrene Evinda og Theodora Cormontan.

Eivinda Lovise Cormontan, 1860-1865. Foto: Halfdan Lunde
Eivinda Lovise Cormontan, 1860-1865. Foto: Halfdan Lunde

I et brev til Brødrene Hals datert 10. juni 1887, skriver han: ”Efter meget Arbeide og i Sandhet mange Ubehageligheter, der blev enda større der ved, at begge damer jo stod lige paa Nippet til at emigrere, fik jeg mig endelig udbetalt Resten af Pianoets Kronasje med Kr. 370,00 …” Brevet er å finne i Dedekams kopibok fra 1887. (Arkivref: PA-2493, Michael Dedekam, B01, L0004)

Michael Dedekam
Michael Dedekam

Michael Eidsvoll Dedekam (1841-1896) var overrettsaksfører i Arendal. Michael Dedekam ble utdannet cand. jur. i 1868 og ble året etter fullmektig hos sorenskriveren i Stjørdal og Verdal. I 1871 fikk han bevilling som overrettssakfører og praktiserte i Arendal fra 1875.

Arkivet etter overrettsaksfører Michael Dedekam befinner seg hos oss på KUBEN i Arendal. Arkivet som består av Dedekams kopibøker, almanakker, regnskapsbøker og inkasso- og auksjonsprotokoller gir et unikt innblikk i konsekvensene av Arendalskrakket. Oversikt over arkivet etter Michael Dedekam finnes på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

 

Kommentarfelt