En sankthansaften i Grimstad

Båtparaden i havnebassenget i Grimstad, er et kjent syn på sankthansaften. Pyntede båter med feststemte mennesker som nyter sommerkvelden. Båtene var annerledes for 100 år siden, men båtparade var det like fullt. Dette bildet er tatt av fotograf Elisabeth Helmer i 1908. (Arkivref: PA-2417, Fløistadsamlingen)

Elisabeth Helmer ble født 24. oktober 1854 i Grimstad. Hun utdannet seg til fotograf hos Louise Abel i Christiania, og etablerte sin virksomhet i Grimstad. Helmer tok både portrettbilder og landskapsbilder, i tillegg hadde hun flere i lære. En av dem var Gunhild Larsen, som senere ble hennes forretningspartner og etterhvert tok over firmaet i 1912. Helmer var også politisk aktiv. Helmer kjempet for kvinners rettigheter og var en av stifterne av Landskvindestemmeretsforeningen avdeling Grimstad i 1904. Hun ble også valgt til vararepresentant i Grimstad bystyre i 1907 og som bystyrerepresentant i 1913 og 1916.

Helmers fotografier befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Hennes fotografier er en del av Fløistadsamlingen, som omfatter arbeidene til flere Grimstad-fotografer. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder.

Kommentarfelt