Elgtomme skoger

Høsten er for mange synonymt med jakttid, og elg er en av de store attraksjonene. Det var det også i 1936, men dette året ble elgen foreslått fredet. Bakgrunnen var frykt for at elgbestanden skulle forsvinne. 24. juni 1936 sendte Fylkesmannen i Aust-Agder brev til blant annet herredsstyret i Herefoss, der han ba om fredning av elg frem til 1940. Beslutningen var enstemmig. Herredsstyret vedtok å støtte forslaget. Det samme gjorde det lokale jaktlaget, Herefoss jakt- og fiskarlag. Dette referatet er fra lagets årsmøte i 1936, der de avslutter med å peke på det verst tenkelige scenariet; Elgtomme skoger. (Arkivref: PA-2168, Herefoss Jakt- og Fiskarlag, Y01, L0001)

Herefoss jakt- og fiskarlag ble stiftet i 1933, og første formann var Andreas Holm. Laget hadde i oppstartsåret 18 medlemmer deriblant ordføreren i Herefoss Eirik Nesbu. Laget jobbet blant annet for endringer av jaktsesongen for harer og drev også med utsetting av fiskeyngel.

Arkivet etter Herefoss jakt- og fiskarlag befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Det strekker seg fra oppstarten i 1933 og frem til 1946. I tillegg til diverse korrespondanse, inneholder arkivet enkelte medlemslister og en kassabok. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder.

Kommentarfelt