Elgtomme skoger

Høsten er for mange synonymt med jakttid, og elg er en av de store attraksjonene. Det var det også i 1936, men dette året ble elgen foreslått fredet. Bakgrunnen var frykt for at elgbestanden skulle forsvinne. 24. juni 1936 sendte Fylkesmannen i Aust-Agder brev til blant annet herredsstyret i Herefoss, der han ba om fredning av elg frem til 1940. Beslutningen var enstemmig. Herredsstyret vedtok å støtte forslaget. Det samme gjorde det lokale jaktlaget, Herefoss jakt- og fiskarlag. Dette referatet er fra lagets årsmøte i 1936, der de avslutter med å peke på det verst tenkelige scenariet; Elgtomme skoger. (Arkivref: PA-2168, Herefoss Jakt- og Fiskarlag, Y01, L0001)

Herefoss jakt- og fiskarlag ble stiftet i 1933, og første formann var Andreas Holm. Laget hadde i oppstartsåret 18 medlemmer deriblant ordføreren i Herefoss Eirik Nesbu. Laget jobbet blant annet for endringer av jaktsesongen for harer og drev også med utsetting av fiskeyngel.

Arkivet etter Herefoss jakt- og fiskarlag befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Det strekker seg fra oppstarten i 1933 og frem til 1946. I tillegg til diverse korrespondanse, inneholder arkivet enkelte medlemslister og en kassabok. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt