Nei til kommunesammenslåing

Under kommune- og fylkestingsvalget i Øyestad i 1975, var kommunesammenslåing et brennhett tema. I programmet til Øyestad Arbeiderparti kan en blant annet lese: ”Øyestad Arbeiderparti vil aktivt motarbeide planer om sammenslåing med andre kommuner”. Om det var dette standpunktet som medførte et dårlig valgresultat for Arbeiderpartiet i Øyestad dette året er lite trolig, men partiet måtte dette året gi fra seg makten til de borgerlige. (Arkivref: DA-1345, Øyestad Arbeiderparti Y L0001).

De politiske partiene i Norge dukket opp på bakgrunnen av innføringen av parlamentarismen i 1884. 28. januar samme år ble Venstre stiftet, og ble dermed Norges første parti. Samme år ble Høyre dannet. Arbeiderpartiet ble til i Arendal i 1887. Først i 1920 ble forløperen til Senterpartiet stiftet under navnet Bondepartiet, mens Kristelig Folkeparti kom til i 1933. I dag er det et mangfold av partier. I tillegg finnes det en rekke politisk uavhengige lister det går an å stemme på ved kommune- og fylkestingsvalg.

Disse partiprogrammene er en del av arkivet etter Øyestad Arbeiderparti og befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet dekker perioden fra 1945 til 1991. I tillegg til valgmateriell inneholder arkivet også møtebøker, diverse papirer, avisutklipp og foto. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt