En varde på Arendals tak

Dersom arkitektene Ketil Ugland og Hans Paasche Thorne i arkitektfirmaet Ugland & Thorne hadde vunnet arkitektkonkurransen om bygging av nytt fylkeshus for Aust-Agder i 1973, hadde kanskje Fylkeshuset på Fløyheia i Arendal sett slik ut. Dette er nemlig en av skissene Ugland & Thorne leverte inn til konkurransen, og forslaget ble kalt Varde (Arkivref: PA-2388, Ugland & Thorne, T02, Tegninger).

Ugland & Thorne hadde røtter tilbake til 1931, og hadde spesielt på 1950- og 1960-tallet satt sitt preg både i Arendal og flere andre sørlandsbyer. Arendal Sjømannsskole var blitt oppført i 1957, Statens hus i Arendal i 1961 og ikke minst Aust-Agder Museets bygg på Langsæ i 1964, som nå nylig er revet for å gi plass til Aust-Agder kulturhistoriske senters nye signalbygg. Ugland & Thornes siste store prosjekt på 1960-tallet var Caledonien hotell i Kristiansand, som stod ferdig i 1969. I arkitektkonkurransen for nytt fylkeshus ble imidlertid Ugland & Thorne sine forslag vurdert av juryen som for ruvende og dominerende. Arkitektfirmaet fortsatte imidlertid sin virksomhet, og har blant annet tegnet Kristiansand teater, som stod ferdig i 1976.

Skissen «Varde» er del av arkivet etter arkitektene Ugland & Thorne og befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder tegningsregister, korrespondanse vedrørende byggeprosjekter og arkitekttegninger. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt