Bark Ephialtes

«Ephialtes» på seilas mot mareritt på Fiji øyene

26. juli 1894 seilte barken «Ephialtes» av Grimstad mot Fiji øyene i Stillehavet. Det var kveld, regnvær og bekmørkt. Mannskapet speidet etter en fyrlykt, men fremfor å se lysglimt hørte de plutselig lyden av brenninger forut.

15 år tidligere, sommeren 1879, hadde «Ephialtes» gått av stabelen ved Jacob Boes verft på Fevik ved Grimstad. Første reder var Chr. Boe i Arendal, men i 1894 seilte skuta for grimstadrederen Jørgen Munch og skipsfører var Ole Torkildsen. Om noen av rederne eller mannskapet visste at skutas navn Ephialtes betydde mareritt på gresk er ikke kjent. Navnet skulle imidlertid passe godt med skipets endelige skjebne.

Bark Ephialtes til kai

I januar 1894 hadde barken gått fra New York med stykkgods. Kursen ble satt for Australia. 31. mai 1894, etter 129 dager til sjøs, ankom «Ephialtes» Brisbane. Turen gikk deretter til Sydney der skuta lastet kull, jern, sement og andre varer som skulle fraktes til Suva på Fiji øyene. 12. juli forlot «Ephialtes» havnen i Sydney. Det skulle bli skutas siste seilas.

Klokken 20:00 den 26. juli 1894 ble North Astrolabe Reef sør for Suva peilet. Planen var å legge skuta på svai utenfor havnebyen over natten, for deretter å gå inn dagen etter. Men slik gikk det ikke.

Midt i revet stod fyret Solo Rock Lighthouse. Fyret var bygget i 1888 og ruvet 30 meter over havet. Kaptein Torkildsen og resten av mannskapet speidet etter fyrlyktens lys, men alt de så var bekmørke. En halv time senere skjedde det fatale.

Bark Ephialtes til sjøs

Fremfor å se fyrlys hørte mannskapet plutselig lyden av brenninger. Roret ble lagt hardt mot babord, men det var for sent. Skipet gikk hardt på grunn og ble liggende å hugge voldsomt.

Mannskapet på tolv klarte heldigvis å komme seg i skutas to lettbåter og gjennom natten ble de liggende utenfor korallrevet. På morgenkvisten rodde de tilbake til moderskipet for å se om noe kunne reddes, men «Ephialtes» var blitt til et vrak fullt av vann.

På formiddagen samme dag fant mannskapet frem til fyret. Der traff de fyrvokteren. Han kunne fortelle at flammen i fyrlykten hadde vært slukket i flere dager på grunn av reparasjonsarbeider.

Mannskapet hadde overlevd selve forliset, men de var ennå ikke blitt reddet. Med lite mat ble mannskapet værende på fyret i flere dager. Først etter 12 dager fikk mannskapet skyss av en båt som leverte proviant til fyret. Turen gikk videre til Suva der kaptein Torkildsen kunne avgi sin rapport.

I Suva ble også skipsvrak og last solgt på auksjon. Vraket gikk for £ 13, mens lasten ble frembudt for £ 120. Både skip og last var heldigvis forsikret og reder Munch fikk derfor utbetalt en erstatning på snaue 41 000 kroner. Utbetaler var Agders Gjensidige Assuranceforening.

Erstatningsberegning bark Ephialtes 1894 s. 1

«Ephialtes» var dessverre ikke det eneste skipet som forliste dette året. I følge Norges officielle statistik for Norges skibsfart forliste i alt 308 norske seilskuter i 1894. Flere av skutene hadde riktignok forlist året før og kun blitt innmeldt i 1894, men dette året var virkelig et «annus horribilis» for norsk skipsfart.

For kaptein Torkildsen skulle 1894 også bli hans siste år som seilskuteskipper. I 1895 slo han seg ned som skipshandler i Durban i Sør-Afrika, og ble der til sin død i 1935.

Historien om «Ephialtes» siste seilas finnes blant annet i en erstatningsberegning i arkivet etter Agders Gjensidige Assuranceforening som i dag oppbevares på KUBEN i Arendal. I tillegg til ulike rapporter fra forlis og havarier, inneholder arkivet også forhandlingsprotokoller, kopibøker, korrespondansearkiv, årsberetninger, skipslister og regnskapsbøker. Arkivet ble i 2018 en del av Norges dokumentarv. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert beskrivelse av hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1718, Agders Gjensidige Assuranceforening 08 L0027 (8.27)
Arkiv PA-1935, Samling av fartøysbilder
Dannevig, Birger: Grimstads sjøfartshistorie 1971
Morgenbladet 12.07.1879
Norges Sjøfartstidende 17.09.1894, 18.09.1894
https://www.sjohistorie.no/no/skip/8789/ besøkt 10.12.2020
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_lighthouses_in_Fiji besøkt 11.12.2020

Kommentarfelt