Erindringer fra soldatlivet

Den 11.11.1918 klokken 11:00 endte den første verdenskrig. Krigen hadde da vart i fire år og hadde kostet millioner av mennesker livet. Norge forble nøytrale under hele krigen, men landet var allikevel forberedt på at vi kunne bli trukket inn ved blant annet invasjon av Norges territorium. Et av tiltakene for å beskytte Norges grenser og å sikre landets suverenitet, var opprettelsen av nøytralitetsvern. Vaktholdet rundt Norskekysten ble forsterket, og flere menn i vernepliktig alder ble kalt inn enn det som hadde vært vanlig tidligere. Et avtrykk fra denne tiden er et fotoalbum med tittelen: Erindringer fra soldatlivet. Fotoalbumet gir et godt innblikk i hvordan livet må ha vært for de som plutselig var blitt innkalt til tjeneste på Gimlemoen militærleir utenfor Kristiansand. Fotografiene viser soldater i trening, men også bilder av kameratskapet som må ha oppstått blant mennene på Gimlemoen. Albumet er laget av Olaf Thommesen som i 1914 var en del av 14de Kompani Nøytralitetsvern ledet av Major Dedekam. (Arkivref: PA-2656, Thommesen, Olaf)

Olaf Thommesen ble født i 1875 og kom fra en av de mest velstående og innflytelsesrike familiene i Arendal. I 1891 tok han artium ved Arendal Gymnas og i 1899 ble han immatrikulert ved Universitetet i Christiania. Han var selv, som så mange i familien før ham, skipsreder og handelsmann, og var sammen med sin bror, Thor Thommesen, medeier og leder for handelshuset Smith og Thommesen AS frem til sin død i 1922.

Både fotoalbumet etter Olaf Thommesen og arkivene etter Smith og Thommesen AS finnes i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt