Husflid – nyttig arbeid i ledige stunder

I 1925 ble Aust-Agder husflidslag stiftet. Formålet til foreningen var blant annet å vekke forståelse for den økonomiske og moralske betydning av alt arbeid som kunne gjøres i ledige stunder. Foredrag og kursvirksomhet var et viktig tiltak, men kurslokaler var ikke alltid like enkelt å få tak i. På nyåret i 1929 skulle husflidslaget holde kurs i kurvarbeid i Øyestad, men oppvarmede kurslokaler var i første omgang vanskelig å oppdrive. Laget sendte derfor dette brevet til Øyestad Herred, og der fikk de hjelp raskt. (Arkivref: DA-1183, Aust-Agder Husflidslag).

Aust-Agder husflidslag ble stiftet etter et initiativ fra Aust-Agder Ungdomslag og Aust-Agder Landbruksselskap. På konstituerende møte 28. mai ble ingeniør i Aust-Agder Kraftverk Halvor Hektoen valgt til formann og gårdbruker Halvor Olstad valgt til viseformann. I tillegg til å arbeide for husflid både til hjemmebruk og for salg, gav husflidslaget også økonomisk støtte til blant annet Ebenezer Kvindelige Industriskole. I 1932 gikk laget inn under Norges Husflidslag. Dette året fikk styret også inn sine to første kvinnelige medlemmer, Dorothea Fløistad og Aasta Vormeli. Til tross for stor aktivitet, hadde husflidslaget i starten ikke andre medlemmer enn de som satt i styret. Etter hvert økte medlemsmassen, ikke minst som et resultat av tilsluttede lokallag. Et foreløpig toppunkt kom rundt 1980 da laget hadde en total medlemsmasse på 1801 medlemmer.

Arkivet etter Aust-Agder husflidslag er i dag oppbevart på KUBEN i Arendal. Arkivet består av blant annet møtebøker, korrespondanse, regnskap og årsmeldinger, og dekker perioden fra oppstarten i 1925 og frem til 1999. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt