Et kjært minne

Jacob Christian Larssøn fulgte familietradisjonen og reiste tidlig til sjøs. Selv da han i 1850 ble forlovet med sin Laura Christine, forble havet hans arbeidsplass. Men det var tungt å være borte fra henne når han var på langfart. For å bøte på savnet, bar han alltid med seg Lauras halstørkle fra deres første avskjed, samt to hårfletter som hun hadde hatt som ungpike. På sine gamle dager la han flettene inn i et brev, der han skrev en beskjed til fremtidige finnere. Du! Der maaske finder disse sager naar jeg er borte – maae Den Elskov og Det Ægteskab vorde Dig den samme velsignelse som mit har været mig. (Arkivref: PA-1330 Larssøn, Jacob Christian. IV, mappe 5)

Jacob Christian Larssøn (1826-1908) fikk skipperborgerskap i 1854. Samme år giftet han seg med Laura Christine Larsen (1830-1909) i Tromøy kirke. De fikk fem barn hvorav fire levde opp. De siste årene av deres liv var de bosatt på Merdøgaard på øya Merdø utenfor Arendal.  Larssøn var opptatt av historie og skal være den som lanserte tanken om å gjøre slektsgården om til museum. I dag er Merdøgaard tilknyttet Aust-Agder museum og arkiv. I artikkelen ”Hjemmet på Merdø rundt 1900” skrevet av Hilde L. Austarheim, kan du lese mer om familien på Merdø.

Flettene til Laura Christine ligger i arkivet etter Jacob Christian Larssøn og oppbevares på KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter hovedsakelig dokumenter, brev, almanakknedtegnelser, innsamlede historiske dokumenter og slektshistoriske notater. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt