Hunde og Piber maa ikke medtages

Arendal Dramatiske Selskab ansees som Arendals eldste forening og har i over to hundre år gitt lokalbefolkning og tilreisende kulturelle opplevelser. For 150 år siden kunne publikum få oppleve komedien Et enfoldig Pigebarn skrevet av den danske dikteren og komponisten Erik Bøgh. I rollelisten til forstillingen finner en kjente familienavn som Dedekam, Kallevig og Foss. I tillegg avsluttes invitasjonen på en lett humoristisk måte. ”Hunde og Piber maa ikke medtages, hvorimod Applaus i alle Slags Dimensioner er tilladt, ja kjærkomment.” (Arkivref: DA-1161 Arendal Dramatiske Selskap boks 35. Teaterforestillinger 1843-1896).

Den internasjonale skipsfartens oppblomstring på 1700-tallet gav Arendal både inntekter og kulturelle impulser. Dette var bakgrunnen for at Arendal Dramatiske Selskab(ADS) ble stiftet i 1796 etter initiativ fra Dr. Alexander Chr. Møller, Ole Falch Ebbel, David S. Weideman og huslærer Schavenius. Foreningen ble etablert av borgerskapet og ikke minst for borgerskapet. I 1810 fikk foreningen kjøpt et hus på Tyholmen, og innredet det som teater. Året etter stod det såkalte Comediehuset ferdig. Teateret var i bruk frem til 1953, da manglende vedlikehold gjorde det vanskelig å bruke. ADS er fortsatt et aktivt amatørteater og har siden 2004 brukt kulturhuset i Arendal som hovedarena for sine oppsetninger.

Arkivet etter Arendal Dramatiske Selskab befinner seg i dag på KUBEN i Arendal, og strekker seg fra oppstarten i 1796 og frem til rundt 1980. I arkivet finner en blant annet møtebøker, korrespondanse, programblad, rollelister og regnskap. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal. Arkivet er registrert på arkivportalen.no.

 

Kommentarfelt