Evjes første bil

29. januar 1886 tok Carl Benz patent på sin nye oppfinnelse kalt Motorwagen. Oppfinnelsen ble startskuddet på en transportrevolusjon der hest og kjerre ble byttet ut med motoriserte kjøretøy på fire hjul. Evje fikk sin første bil i 1912, og den ble kjøpt av Gudbrand Alf Henriksen med Søren Østerhus og Birger Thorkildsen som medeiere. Henriksen tilsatte samtidig Salve T. Tønnesland som sjåfør. Tønnesland hadde ingen sjåførutdannelse, og ble derfor sendt til Kristiania for å lære seg å kjøre bil. Den norske bilparken forble ganske liten frem til 1950-tallet, og også på Evje var biler et forholdsvis sjeldent syn. Derfor var det kanskje ikke så rart at en kjøretur i Henriksens bil kunne være veldig populært. Dette fotografiet er trolig tatt i 1915. På bildet ser vi sjåfør Tønnesland sammen med blant annet Kristine Breivold, Olav Åsland, Lars Mylla, Anna Hornnes, Olav Aas, Nils Blomkvist, Olav Mylla og Børuf Galteland. Innkjøp av bil i 1912 var en forholdsvis kostbar affære, men Gudbrand Alf Henriksen var da heller ingen hvem som helst. Som direktør for en av bygdas største arbeidsplasser hadde han nok midlene som skulle til, i tillegg hadde han særinteresse for det nye framkomstmiddelet. (Arkivref: KA0900-550ac,  Aust-Agder fylkeskommune, Hornnes vidaregåande skule U01 L0002).

Gudbrand Alf Henriksen (1869-1919) var sønn av oberst Fridtjof A. Henriksen, som startet opp gruvedrift på Evje i 1872 og etablerte Evje Nikkelverk IS. Henriksen ble født i Kristiansand, utdannet seg til landbrukskandidat og i 1897 overtok han styringen over farens eiendommer på Evje. Fra 1899 til 1913 var han direktør for Evje Nikkelverk, som da var blitt en av bygdas største arbeidsplasser. Henriksen engasjerte seg også i lokalpolitikken og satt flere perioder i herredsstyret til Evje kommune. Som direktør for nikkelverket, var hans viktigste oppgave å skaffe kapital til modernisering av virksomheten. I 1908/1909 resulterte dette arbeidet i to nye storaksjonærer. Det var admiral Jacob Børresen og industrigründer Sam Eyde. Et nytt aksjeselskap, Evje Nikkelverk AS, ble etablert i 1909 og året etter ble Kristiansand Nikkelraffineringsverk etablert for å videreforedle materialet fra gruvedriften på Evje. De store aksjonærene tok mer og mer kontroll over driften av selskapet, men Henriksen drev også andre virksomheter. På Verksmoen etablerte han gårdsbruk med både hester og kyr, men han hadde også en annen stor interesse. I 1912 kunne en i Aftenposten finne annonser for Windhoffs luksus-, drosje-, vare- og lastebiler. Automobiler som utmerket seg ved sin «elegance», «soliditet» og «prisbillighed». Bilmerket ble produsert i Tyskland og salgsansvarlig i Norge var Gudbrand Alf Henriksen på Evje. Det var nok ikke bare enkelt å selge biler fra Evje, så Henriksen var tidvis i Kristiania for å markedsføre bilmerket sitt. Henriksen deltok også i Norges første landeveisløp for biler i 1914. Om det var Evjes første bil som stilte til start er usikkert, men bilen var selvsagt en Windhoff. I samme periode flyttet Henriksen til Kristiania og under firmanavnet G. A. Henriksen drev han ulike virksomheter som boligmegler for danske villaer, salg av tuber fra en dansk tubefabrikk og salg av flintsten. Henriksen døde 12. september 1919, kun 49 år gammel.

Fotografiet av Evjes første bil er del av en serie med foto fra Hornnes Landsgymnas og er i dag en del av arkivet etter Hornnes vidaregåande skule som oppbevares på KUBEN i Arendal. I tillegg til Evjes første bil, finner en her bilder av skolen, lærerkollegiet og noen ulike steder i Setesdal. Fotografiene er plassert på papplater sammen med korte informasjonstekster. Skolearkivet inneholder også sakarkiv, korrespondanse, elevarkiv, personalarkiv, regnskap og tegninger. Arkivet strekker seg fra tiden like før skolens oppstart i 1918, til 2000-talet. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt