Fra Arendal til slaget på Københavns red i 1801

«Mandagen den 30 Marty Kl. 7 Morgen hørte vi her i København et frygteligt Bulder af heele Lag blandet med Bombekast fra Kronborg kanten». Slik beskriver Rasmus Frankenau opptakten til britenes angrep på Københavns red i et brev til sin venn kjøpmann Jens Thue i Arendal året 1801. Frankenau var ansatt som lege i Arendal, men var på besøk i København da en britisk flåte med rundt 47 fartøy ankom kongens by. Konflikten mellom Napoleons Frankrike og de andre europeiske stormaktene var økende. Danmark-Norge hadde erklært seg nøytrale, men ønsket samtidig å beholde sine nære økonomiske forbindelser til franskmennene. Dette likte britene dårlig og ved hjelp av sin store marineflåte ønsket de å presse danskene til å endre ståsted. Den danske regjeringen lot seg imidlertid ikke presse. Torsdag 2. april gikk den britiske flåten til angrep. På Christiansholm stod Frankenau sammen med sin kone og observerte det hele. «Kl. 10 1/2 lettede Nelsons Division med store og smaae i alt 37 anker og styrede med en sagte Sydost Vind paa vore defensions skibe. Battaillien begyndte strax.» Slaget varte i 4 ½ time, og det ble en blodig affære. «Det Sydligste af defensions skibene Prøvesteenen kaldet ført af Capt. Lassen leed skrækkeligt, han maatte udholde de glatte lag af 16 forskiellige Engelske skibe, alle hans folk bleve bort skudte eller saarede og skibet aldeeles giennembaaret af Kugler.» Da våpenhvile til slutt ble inngått, hadde danskene ifølge Frankenau mistet rundt 3 000 mann som enten døde eller ble såret, og tapene var like store på britisk side. Frankenau skrev ferdig sitt brev og avsluttet det med en anekdote: «Jeg mødte i aftes een Jydekarl, en Soldat der var kommen i Land fra slaget. Han havde under Armen et afskudte blodigt Been med en Deylig blank støvle paa som han sagde tilhørte hans Lieutenant, han søgte denne paa Hospitalet for at give ham sit Been igien.» (Arkivref: PA-1435, Personalia L0032 0011).

Rasmus Frankenau(1767-1814) ble født i København og var sønn av etatsråd og tollinspektør Friedrich Christian de Franckenau. Frankenau tok medisinsk embetseksamen i 1794. I de neste årene ønsket han å utvide sine kunnskaper og tilbrakte tid i Göttingen, Leipzig, Wien og Berlin. I 1797 kom han hjem og ble doctor medicinæ. Året etter ble det etablert et legeembete for Arendal og omegn, og Frankenau fikk stillingen som landsfysikus. I Arendal jobbet han blant annet med Alexander Christian Møller og sammen skrev de en søknad om å få etablert et amtssykehus. Sykehuset ble det ingenting av. Frankenau slet også med få pasienter. Pasientmangelen førte til at han fikk problemer med å brødfø seg selv og sin familie. Høsten 1801 sa han opp sin stilling og i 1802 flyttet familien tilbake til København der Frankenau ble utnevnt til distriktslege. I de samme årene utgav Frankenau flere populærmedisinske verk deriblant Mine Bekiendelser om Qvindekiønnet som kom ut i 1802. Frankenau var imidlertid ikke kun interessert i medisin. Han skrev også dikt og vers, deriblant «Fryd dig ved livet» som ble en av samtidens mest populære viser. I 1810 begynte han som hospitallege i Slagelse der han var til sin død i 1814. I artikkelen Slaget ved Københavns red, skrevet av Kjell-Olav Masdalen i Nytt om gammelt, kan du lese mer om Rasmus Frankenau og hans opplevelser.

Brevet fra Rasmus Frankenau til Jens Thue datert 1. april 1801 er en del av Personaliasamlingen og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. I følge Morten Smith Dedekam (1793-1861) er brevet en avskrift skrevet av en kontorbetjent til Peder Thomassen. Personaliasamlingen er en samling bestående av personrelaterte dokumenter, sortert alfabetisk på etternavn. Personene som er representert i denne samlingen er i hovedsak tilknyttet Aust-Agder, og materialet er hovedsakelig fra 1600-1900-tallet. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder
Dannevig, Birger: Sykehuset i Aust-Agder: 1920-1970 – samt litt om leger, helseforhold og hospitaler i eldre tid, Arendal 1970
https://da.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Frankenau
https://no.wikipedia.org/wiki/Angrepet_på_Københavns_red
https://kalliope.org/da/bio/frankenau

Kommentarfelt