Fra Lillesand til Afrika med dynamitt i lasten

I april 1896 forlot barken «Victor» Gøteborg. Skuta skulle seile til Bangkok via Beira i Afrika, og i lasten var det blant annet 15 tonn med dynamitt. Det skulle bli en nervepirrende tur for mannskapet, og ikke minst for den 29 år gamle kapteinen Stian Terjesen.

Bark «Victor» var bygget i 1890 av Nils Olsen Gjømle i Fjære ved Grimstad. Eier var O. Terjesens rederi i Lillesand. Det lille familierederiet var blitt etablert av Ole Terjesen (1834-1910) ved kjøp av barken «Kepha». Terjesen hadde vært kaptein om bord på «Kepha» i flere år, men i 1887 overtok han flertallet av skipspartene og ble kaptein på egen skute. Terjesen kom også til å føre barken «Victor», men i 1896 var det hans sønn Stian Terjesen (1867-1928) som var skutas skipsfører.

Den 12. mars 1896 ankom «Victor» Gøteborg. Kaptein Terjesen var uerfaren som kaptein og i et brev til sin far 18. mars 1896 kommer usikkerheten til syne. «Jeg kan glæde dig med at jeg lever godt, men har nogksaa meget at tænke paa og er bange for at gjøre bommerter, saa jeg kan ikke si at jeg likker skipperlivet endnu. Haaber det blir bedre, jo mere man kommer ind i afærerne.» Lasten som ventet i den svenske havnebyen gjorde nok neppe den unge kapteinen mindre usikker.

Brev fra Stian Terjesen til Ole Terjesen 18.03.1896 s. 1 og 2

Gjennom meglerfirmaet Knohr & Burchard hadde rederiet gjort avtale om å frakte 15 tonn med dynamitt, og denne lasten var ikke kaptein Terjesen så veldig komfortabel med. I et brev til sin far skriver Stian Terjesen 23. mars 1896: «Kjære Far! Jeg kan ikke sige andet end at det var noksaa kjedeligt at vi skulde faa Dynamit. Vi faar ogsaa nogle Kasser med riktig af den værste sprængstoffen. Jeg husker ikke riktig navnet paa dem. Der er naturligvis ingenting at gjøre ved den ting, men haaber at alt vil gaa godt.»

Bedre var det ikke, at belønningen for å frakte den farlige lasten, var heller liten. I kontakt med megleren var det tydelig at den inngåtte fraktavtalen ikke var spesielt god. I et brev til sin far 28. mars 1896 gjengir kaptein Terjesen meglerens egne ord. «Han sagde at ingen reder i Gøteborg vilde have taget så meget dynamit, ca. 15 ton, under £ 100.»

Når fraktprisen var lav var det ekstra viktig å unngå unødvendige utgifter. Megleren ville i utgangspunktet ha to lag med sjauere til å laste den farlige lasten, men dette likte reder Terjesen dårlig og gav sin sønn beskjed om kun å akseptere bruk av et lag. «Victor» ble liggende i Gøteborg i flere uker å laste. I tillegg til dynamitt ble det lastet både trelast og andre byggevarer. 13. april 1896 var skuta klar for avreise. Destinasjonen var Beira i Mosambik i Øst-Afrika. Det skulle bli en nervepirrende tur.

Allerede i den Engelske kanal kunne turen ha endt med katastrofe. Tåken gjorde sikten liten, og «Victor» var nær ved å bli påseilt av et annet fartøy. Da skuta kom inn i vestavindsbeltet begynte lasten å bevege seg og rundt St. Hans møtte «Victor» på storm og høy sjø. Heldigvis slapp skuta unna den verste dramatikken og 30. juli 1896, etter 107 dager til sjøs, ankret barken opp i Beira.

Reisen med den farefulle lasten hadde endt godt, men det fristet ikke til noen gjentagelse. I et brev til sin far 30. juli 1896 skriver den lettede kapteinen: «Dere kan tro det har været en ængstelig reise, jeg mener med dynamitten … nu er det jo overststaaet, men dynamit vil jeg aldri være med med mere, hvis jeg kan hjælpe det.»

Brev fra Stian Terjesen til sin far og mor 30.07.1896 s. 1 og 2

Brevene fra kaptein Stian Terjesen er del av arkivet etter O. Terjesens rederi som oppbevares på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder også brev fra Ole Terjesen og andre knyttet til rederiet samt regnskap. Brevene gir et unikt innblikk i driften av et lite familierederi i seilskutetiden og ikke minst i livet om bord. Arkivet ble i 2018 en del av Norges dokumentarv. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert beskrivelse av arkivet. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2525 – Terjesen, Ole. Reder E02 L0001
Grimstad Adressetidene 24.07.1875
Norges Sjøfartstidende 21.03.1896
https://www.sjohistorie.no/no/skip/16250/
https://www.sjohistorie.no/no/skip/31972/

Kommentarfelt