Framhaldsskolen i Landvik

Skolelovgivningen i Norge gir dagens barn og ungdom rett og plikt til blant annet ti års grunnskole, der de tre siste årene av grunnskolen kalles for ungdomsskolen. Før ungdomsskolen ble en del av grunnopplæringen hadde ungdom som var ferdig med den såkalte folkeskolen flere valgmuligheter. De kunne finne seg et arbeid eller en lærlingpost, de kunne ta en realskole som kvalifiserte til gymnaset eller de kunne gå på framhaldsskolen. Også i Landvik var det framhaldsskole, og som ved mange andre skoler, ble det også her tatt klassebilder. (Arkivref: PA-2417, Fløistadsamlingen).

Framhaldsskolen i Landvik startet opp for første gang i oktober 1919. Skolen ble da kalt for fortsettelsesskole, den varte 24 uker og holdt hus i den gamle amtskolebygningen på Vigmarken i Landvik. Peter Myklebust fra Hyllestad ble tilsatt som lærer med en lønn på kr. 2 000. Mangel på lærer neste skoleår førte til at det ikke ble noen framhaldsskole, men i 1921 var skolen i gang igjen, og denne gangen på Tjore. Så lå skolen nede i flere år, og med unntak full drift i skoleåret 1936/1937 samt enkelte år med kun timer i praktiske fag, kom ikke skolen igang igjen før etter 2. verdenskrig. Først i 1947, da skolelovgivningen gjorde framhaldsskolen obligatorisk for de som ikke tok realskole, startet skolen opp igjen, og denne gangen i Reddal. Fra dette året ble det holdt framhaldsskole helt frem til 1967, da Grimstad ungdomsskole ble etablert, og gjorde denne skoletypen overflødig.

Disse klassebildene er del av Fløistadsamlingen som oppbevares på KUBEN i Arendal. Fløystadsamlingen. Samlingen består av rundt 50 000 foto deriblant flere gruppebilder fra lag, foreninger og skoler i og omkring Grimstad.  Samlingen omfatter arbeidene til flere Grimstad-fotografer og dekker en periode på rundt 100 år fra slutten av 1800-tallet. Arkivet er registrert på arkivportalen.no.

Kommentarfelt