årsmelding

Lesehestene på Ubergsmoen

Det fantes mange lesehester og bokormer på Ubergsmoen i årene 1936 og 1937. Bibliotekaren ved det nyoppretta Tangen Folkeboksamling meldte om hele 442 utlån fordelt på 42 lånetakere. På en dag ble det lånt ut 35 bøker! Dette var meget bra da biblioteket kun hadde oppe noen få timer en dag i uka. I årsmeldingen skriver bibliotekaren videre: Interessone for lesnad og kunnskaper er i jamn og god vokster millom dei unge. Og da går det rette vegen! Fleire og fleire får ogso syn for at boksamlingane kan bli – og bør vere – ein av dei største og viktigaste faktorar til å løfta individi til eit høgare opplysnings- og kulturnivå. (Arkivref: KA0912-PK, Vegårshei kommune, 09, L0012)

Tangen Folkeboksamling ble etablert på begynnelsen av 1930-tallet. Den holdt til på Tangen skole på Ubergsmoen og bygde på «Vaaje og Uberg folkeboksamling». Det nye biblioteket på Ubergsmoen ble etablert med offentlige og private midler og hadde som formål å arbeide for å øke folkeopplysningen ved utlån av god fag- og skjønnlitteratur samt være til hjelp i studiesammenheng. I begynnelsen økte bokbeholdningen gjennom bokdonasjoner, men på midten av 1930-tallet mottok Tangen Folkeboksamling statstilskudd på grunnlag av en ny bibliotekslov. Dette samt kommunale og private tilskudd økte muligheten for innkjøp av bøker. Vegårshei fikk dermed to bibliotek. Det andre lå i tettstedet Myra. Slik var det frem til begynnelsen av 2000-tallet da biblioteks-filialen på Ubergsmoen ble lagt ned.

Arkivet etter Tangen Folkeboksamling befinner seg på KUBEN i Arendal og er en del av arkivet etter Vegårshei kommune. I tillegg til årsmeldingen fra 1936-37 omfatter arkivet etter biblioteket på Ubergsmoen korrespondanse, tilvekstprotokoller og regnskap. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt