Gratulation til Det Himmelsamlede Brudepar

På 1700-tallet hadde såkalte leilighetsdikt en sentral plass i borgerskapets feiringer og markeringer. Dette var dikt som ble skrevet til private familiebegivenheter som fødselsdager, dåp, bryllup, konfirmasjoner og begravelser. Mange av disse diktene ble skrevet til melodier og var ofte svært positive i omtalen av den som skulle få diktet. De var fint satt sammen og flere hadde dekorert forsatspapir med gullmønster, et såkalt brokadepapir. Brokadepapir ble først produsert i Augsburg, Bayern fra slutten av 1600-tallet og ble raskt populært. Diktene ble ofte skrevet på oppdrag fra profesjonelle diktere og i Arendal var familien Falenkam kjent og velbrukt som diktere og ikke minst tegnere. (Arkivref: PA-1991, Samling med vers F05 L0002).

Familien Falenkam skal ha forsynt Arendal kirke med chordegne i tre generasjoner. Den første var Fedor Falenkam(1669-1729). Deretter overtok hans sønn Mathias von Westen Falenkam(1702-1780) vervet, og til sist hans sønn igjen, Peder Thomas Falenkam(1751-1797). I deres funksjonstid, skal de ha skrevet de fleste sanger og vers som ble bestilt ved bryllup og begravelser i distriktet rundt Arendal. I tillegg til kirkelige gjøremål fungerte også disse tre som skoleholdere ved den danske skole i Arendal.

Bryllupsversene er del av en samling med vers som oppbevares på KUBEN i Arendal. Samlingen dekker perioden fra rundt 1720 til 1985 og består av vers knyttet til ulike anledninger som dåp, navnedager, konfirmasjon, bryllup, begravelse og offisielle merkedager. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over hva samlingen inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt