Fürsts personlige navigasjonsbok

Helt siden de første menneskene begynte å bevege seg over større havområder, har kunnskap om veien over havet vært viktig. I dag er det i stor grad de maritime skolene som videreformidler læring i navigasjon til kommende generasjoner, men på 1700-tallet måtte en ofte finne sin egen personlige læremester og nedskrive kunnskapen i sin egen bok. 15. november 1799 var det akkurat det Johan Etters Fürst startet med. Læremesteren eller den såkalte Navigations Informator som det står i navigasjonsboken, var kaptein og gårdbruker Lars N. Røer på Woxness gård på Tromøya. I boken behandles temaer som geometriske definisjoner og problem, trigonometri og projeksjon og den teoretiske gjennomgangen er supplert med fargerike illustrasjoner. (Arkivref: PA-1092c, Fürst, Johan E. Skips.)

Johan Etters Fürst ble født i 1780 og var sønn av kjøpmann, skipseier og stempelpapirforvalter i Arendal Christoffer Fürst og Maren Otte Beck. Johan fulgte i farens fotspor, og ble etter hvert sjøkaptein. Da Danmark-Norge ble trukket inn i Napoleonskrigen i 1807, tjenestegjorde Johan på kanonjollen Thygesen No. 1. I 1812 giftet han seg med Karen Dorthea Nielsen fra Risør, og sammen fikk de 9 barn. Familien bosatte seg i det såkalte Lassens hus på Tyholmen i Arendal. Et hus Christoffer Fürst fikk bygd i 1809 og som han ga i gave til sin sønn. Johan døde i 1846.

Navigasjonsboken er registrert som et eget arkiv etter Johan Etters Fürst, og oppbevares på KUBEN i Arendal. Boken kom inn til Aust-Agder Arkivet i 1990, og ble gitt som gave fra Arendals Sjømannsforening. Foreningen hadde i sin tur fått den fra enkefru Lilli Ellingsen. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt