Greetings from Minneapolis to Arendal 1952

«Dear friends. One of the reasons we decided to exchange albums with you is because we would like to know you better. We are members of the junior Red Cross. Through the Red Cross we hope to learn to understand the people in other lands». Slik innleder 7 th grade Geografy class ved Sanford Junior High School i Minneapolis albumet de sendte til Myra skole i mars 1952. Albumet var et av mange album elevene ved Myra skole mottok på 1950-tallet. Bakgrunnen var et kunnskapsutvekslingsprosjekt initiert av Røde Kors der målgruppen var barn og unge, og der formålet var å gi barn og unge kunnskap og forståelse om andre land og kulturer. I albumet presenterer elevene fra Minneapolis skolen sin, lokalmiljøet og de forteller om historiske hendelser i staten Minnesota. Industri, sport og natur blir presentert og illustrert, og ikke minst hvordan folk flest har det i hjemmene sine. To av elevene, Jimmy Carlson og Dick Hansen, skriver: «Most homes have the following electrical appliances; televisions, radio, lights, stoves, refrigerator, iron, telefone, washing maschines, heaters and fans». For elevene ved Myra skole må nok dette ha fortont seg som en annen verden. På 1950-tallet lå USA langt foran de fleste andre land i verden når det gjaldt økonomi og teknologi, og i Norge var eksempelvis både elektrisk kjøleskap og tv ennå forholdsvis ukjente apparater i de fleste norske hjem. (Arkivref: KA0906-550t, Arendal kommune, Myra skole).

Myra skole var en del av Borås skolekrets i Austre Moland. Skolekretsen første skole ble bygget i 1869 ved Fredly. Skolen het Borås skole, men kom etter hvert til å gå under navnet Myra skole. I 1891 flyttet skolen litt lenger nord og det ble samtidig bygget en lærerbolig. I 1936 ble noen gårdsbruk overført fra Øyestad kommune til Austre Moland kommune, og elevene herfra førte til behov for en ny skolebygning. Den nye skolen stod ferdig i 1939. Den målte 120 kvadratmeter og hadde fire klasserom. På 1950-tallet hadde skolen to lærere og i underkant av 48 elever. I 1973 ble det igjen bygget en ny skolebygning, mens den i 1997 ble påbygget for å gi plass til nye kull med 6-åringer som følge av skolereformen L97. Til skolestarten 2004 ble skolen nyrenovert. Skolen hadde i 2019 7 trinn med rundt 275 elever.

Albumet fra Sanford Junior High School i Minneapolis til Myra skole i 1952 er en del av arkivet etter Myra skole som i dag befinner seg på KUBEN i Arendal. I tillegg til dette albumet finnes det album fra en jenteskole i Wien og en gutteskole i Peru. Det er også album fra New Zealand og Illinois. Arkivet fra Myra skole inneholder også skoledagbøker karakterprotokoller, elevmapper og møtebøker. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arendal byleksikon, Friluftsforlaget 1998
Fiskaa, H.M og Myckland, H. Falck: Norges bebyggelse 1956
Wierholt, Kristen: Austre Moland Ei bygdebok Tvedestrand 1959
https://myra.skole.arendal.no/index.php?pageID=62

 

 

Kommentarfelt