Gutta på skauen

Skogen på Agder har i flere århundrer vært en viktig kilde til verdiskaping og velferd. Den har skapt både inntekter og arbeidsplasser, i innlandet og ved kysten. Kompetanse er en viktig forutsetning for bærekraftig ressursutnytting, og på dette bildet ser en deltagere på kurs i skogbruk i Vegårshei i 1978. (Arkivref: DA-1081, Nidarå Tømmersalslag, U01 L0007).

Nidarå Tømmersalslag ble stiftet i 1930 under navnet Nidarå Salslag. Foreningen bygget på medlemmene i Arendalsvassdragets skogeigarlag som ble stiftet i 1916. Laget var en regional skogeierforening tilknyttet Norges Skogeierforbund og hadde medlemmer fra både Aust-Agder og Telemark. Nidarå Tømmerslaslag ble i 2000 slått sammen med tilsvarende selskap i Vest-Agder og Telemark til Agder og Telemark. Hovedkvarteret ble i den forbindelse flyttet fra Arendal til Skien.

Arkivet etter Nidarå Tømmersalslag befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder møtebøker, saksarkiv, fotografier, jubileumsskrift og avisutklipp fra opprettelsen i 1930 til sammenslåingen i 2000. Møtebok fra lagets første virksomhetsår befinner seg i arkivet etter Arendalsvassdragets skogeigarlag. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt