Blomsterengas avtrykk

Mange botaniske museer har store herbarier i sine samlinger. Ulike planter som er blitt presset, tørket og merket, og som gir et utsnitt av floraen i et område på et gitt tidspunkt. I arkivene på KUBEN kan en imidlertid også finne denne typen avtrykk. Dette er utdrag fra et herbarium fra 1906 som har tilhørt Anders Torjussen. (Arkivref: PA-1123, Torjussen, Anders. Austre Moland, Y02 L0001).

Anders Torjussen ble født 30.12.1888 og vokste opp på Kleivene og gården Engelskjøn i Austre Moland. Anders studerte til agronom ved Nedenes amts landbruksskole på Bjørnetrø i Fjære, og som odelsgutt overtok han familiegården. Anders var også samfunnsengasjert. Han var med i kristelig ungdomsarbeid og ble etter hvert også medlem av herredsstyret. I en periode satt han også i kontrollkomiteen for Arendals Meieri.

Herbariet tilhører et personarkiv som ble levert til Aust-Agder-Arkivet av Olav Weierholt i 1981, og som i dag oppbevares på KUBEN i Arendal. I tillegg til herbariet inneholder arkivet regnskapsmateriale, vitnesbyrd, notat- og skolebøker. Mesteparten av materialet er knyttet til Anders Torjussen og dekker perioden fra  1906 til 1930. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt