Grini-Posten 1. utgave 8. mai 1945

I fangenskap på Grini 1944

Om morgenen 2. november 1944 gikk Gestapo til aksjon i Arendal. Flere medlemmer av motstandsbevegelsen Milorg ble arrestert. Fra Arendal gikk turen til Kristiansand kretsfengsel. I slutten av måneden ble fangene sendt videre til Grini – Norges største fangeleir for krigsfanger. To av dem som ble sittende i fangenskap på Grini, var brødrene Joachim og Wilhelm August Larsen.

Brødrene var sønner av kjøpmann Wilhelm August Larsen (1875-1934) og Ingeborg Theresie Larsen (1878-1967). I Arendal hadde familien drevet manufakturforretning siden 1872, da brødrenes bestefar, Hans Joachim Larsen, etablerte seg i «Thommesen-gården» i Tollbodgaten i Arendal. Joachim var den eldste av de to brødrene. Han skulle tidlig måtte følge i farens og bestefarens fotspor.

Fra sjømann til handelsmann

Joachim Larsen ble født 21. februar 1913. Etter middelskoleeksamen dro han til sjøs. Etter tre år som sjømann begynte han på handelsskolen. Utdannelsen han fikk der skulle han fort få bruk for.

Etter lengre tids sykdom døde kjøpmann Wilhelm August Larsen 10. november 1934. Forretningen ble overtatt av hans kone, men det var sønnen Joachim som måtte ta over den daglige driften.

Under Joachims ledelse ble forretningen, som bar bestefarens og hans eget navn, drevet videre. Fra Joachim Larsens lokaler ble det solgt blant annet klær, sengetøy, tepper og duker. Så kom krigen.

Tyske krigsskip ved Langbrygga i Arendal 1940. Foto: Leif Ødegaard
Tyske krigsskip ved Langbrygga i Arendal 1940. Foto: Leif Ødegaard

Del av motstandsbevegelsen

9. april 1940 ble Norge angrepet av Nazi-Tyskland. Arendal ble inntatt uten kamphandlinger, men mange arendalitter ble med i motstandsbevegelsen. Det gjorde også brødrene Larsen.

Allerede noen få dager etter angrepet på Norge, ble det etablert en lokal sivil motstandsgruppe i Arendal kalt Arendalsgruppen. Året etter stiftet en gruppe norske offiserer den militære landsdekkende motstandsbevegelsen kalt Milorg.

Milorg sitt mål var å bygge opp en undergrunnshær som kunne bistå de allierte med å frigjøre Norge. Under en sentral ledelse ble det etablert flere lokallag. I Arendal gikk Joachim Larsen inn som lagfører for en mindre gruppe innen Milorg i Arendal. Men motstandskampen var risikabel, og i starten av november 1944 gikk det galt.

Arrestert av Gestapo

Broren Wilhelm var også aktiv i motstandsbevegelsen. 1. november 1944 fikk han en mistanke om at Gestapo var på sporet etter dem. Men det var for sent. Om morgenen dagen etter ble flere Milorg-medlemmer i Arendal arrestert. To av de arresterte var brødrene Larsen.

Fra Arendal ble de arresterte sendt til Kristiansand kretsfengsel. Her ble de sittende i flere uker og vente på sin videre skjebne.

Brev fra Joachim Larsen 15.11.1944 s. 1

I slutten av måneden gikk turen videre. Både Joachim og Wilhelm ble sendt til fangeleiren Grini. Her kom de til å bli værende til krigens slutt.

Fange på Grini

Grini var tyskerne største fangeleir i Norge. Leiren ble etablert 14. juni 1941 i det nybygde kvinnefengselet på Ila i Bærum. Etter hvert som fangene ble flere, ble det bygget brakker. På det meste huset leiren rundt 5 400 fanger, og høsten 1944 var leiren helt overfylt.

25. november 1944 ankom brødrene Larsen Grini. Noen få dager senere fikk de mulighet til å skrive hjem. I sitt brev til sin mor skrev Joachim 29. november 1944: «Nu er vi som du ser vel instalert her, alt går bra, men vi lengter å se dere alle igjen».

Brev fra Joachim Larsen til Ingeborg Larsen 29.11.1944 s. 2

Etter å ha sittet på en fengselscelle i Kristiansand, gav overgangen til Grini fangene mer frihet. De innsatte ble satt til ulike gjøremål, og Joachim fikk arbeidspost på Bogstad gård. Men livet var ikke bare enkelt.

Ønske om en sovepose

Fangene på Grini opplevde varierende forhold. Tidvis var kosten dårlig og mange fanger slet med mangelsykdommer. Flere fanger ble også utsatt for vilkårlig og brutal behandling fra sine fangevoktere.

Om vinteren kunne det også være kaldt. Ikke alle fangene tålte kulden like godt. Joachim Larsen hadde også i oppgave å være kontaktmann mellom de innsatte og verden på utsiden. I februar 1945 skrev han brev på vegne av en medfange som slet i vinterværet.

Brev fra Joachim Larsen til Fuglesang Jr. 02.02.1945 s. 2

Medfangen var Ole Johan Wroldsen. Wroldsen var også fra Arendal, men var kommet til Grini allerede høsten 1943. Vinteren 1945 hadde han imidlertid dårlig med sengeklær og frøs. Kontaktmannen Larsen skrev derfor brev og bad om å få tilsendt en sovepose. Adressaten Fuglesang Jr. var ikke tilfeldig valgt. Fuglesang Jr. ledet nemlig en tradisjonsrik tekstilfabrikk som blant annet produserte soveposer under merket Ajugilak. Samtidig nærmet fangeoppholdet på Grini seg slutten.

Grini-Posten

7. mai 1945 kapitulerte Nazi-Tyskland. Dagen etter, 8. mai 1945, kunne nordmenn feire at Norge endelig var fritt igjen. I fangeleiren på Grini ble dagen markert med utgivelse av Grini-Posten – Frihetsorgan for Grini fangeleir.

I avisen var det mange ord til ettertanke. Hyllest til alle som hadde risikert sitt liv for Norges sak, alle som var blitt fengslet og alle de etterlatte. Men det var også tanker om fremtiden. Grini hadde i starten vært en fangeleir for politiske fanger.

Grini-Posten 1. utgave 8. mai 1945 s. 1

Etter krigen var det flere av de tidligere fangene på Grini som kom til å forme etterkrigstidens Norge. For Brødrene Larsen gikk turen tilbake til Arendal. Joachim Larsen fortsatte å drive familiebedriften, men i 1980 var det slutt.

Etter en alvorlig ulykke fikk Joachim en skade i ryggen. Skaden og sykdom gjorde at han måtte selge bedriften. 9. september 1981 ble firmaet Joachim Larsen vedtatt oppløst. Dagen etter døde forretningens mangeårige innehaver.

Arkivet på KUBEN

På KUBEN i Arendal finner en både arkiv etter Joachim Larsen og hans familie, og arkiv etter hans fangeopphold på Grini. Arkivet kalt PA-1245a, Larsen, Joachim med familie inneholder blant annet kontrabøker, brev, ulike attester, forsikringsbevis og en stamtavle for en hund, mens arkivet kalt PA-1245c, Larsen, Joachim inneholder flere brev og et eksemplar av Grini-Posten. Arkivet er registrert på arkivportalen.no og er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1245c, Larsen, Joachim
Arkiv PA-2845, Arendalsbilder 1940-1945
Vestlandske Tidende 12.11.1934, 31.05.1935
https://www.fanger.no/persons/870 besøkt 14.10.2022
https://www.fanger.no/persons/6659 besøkt 14.10.2022
https://snl.no/Grini_-_tysk_fangeleir besøkt 14.10.2022
https://snl.no/Milorg besøkt 14.10.2022

Kommentarfelt