Ingen kjære mor

Fredag den 2/3 rømte Johan Gundersen fra skolen, hvor han skulde sitte igjen fordi han ikke hadde lest sin lekse. De paafølgende dage indfandt han sig ikke paa skolen uagted moren hver dag hadde sendt ham. – I dag blev han hentet av vaktmesteren og i overvær av hr. Hegland tildelt 5 – fem slag ris.
I skolelovgivningen på slutten av 1800-tallet ble det gitt tillatelse til fysisk avstraffelse av elevene. Samtidig skulle straffen gis i ordnede former. Det skulle være vitne til stede, og hendelsen skulle dokumenteres. Dette sitatet er fra straffeprotokollen til Barbu Folkeskole som strekker seg fra 1914 til 1936, og det avsluttes på følgende vis: At gutten ikke paa nogen maade blev mishandlet under avstraffelsen bevidnes. A.n.s. A. Hegland. (Arkivref: KA0906-550-07, Arendal kommune, Barbu Folkeskole F04 L0001).

Barbu skole ble etablert rundt 1820 i et hus i Barbudalen. Skolekretsen bestod av tettbebyggelsen i Barbu samt de omliggende gårdene på Langsæ, Strømsbu og Torbjørnsbu. I 1912 flyttet skolen inn i den nybygde murbygningen på Mølleheia, som i dag huser en del av Arendal videregående skole. I denne bygningen holdt skolen til inntil den ble lagt ned i 1980.

Arkivet etter Barbu Folkeskole befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Som mange andre skolearkiver, inneholder arkivet klasselister, fraværsdagbøker og karakterprotokoller. I tillegg inneholder arkiver arkivserier knyttet til lærerråd, skolelag og samarbeidsutvalg. Arkivet strekker seg fra rundt 1905 og frem til avviklingen i 1980. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt