Jacob Aall og gjensidighetstanken

Jernverkseier og nasjonsbygger Jacob Aall ble en av stifterne bak Norges første gjensidige forsikringsselskap, da han i 1806 forsikret briggen Enigheden i Oxefjordens indbyrdes Assuranceselskab. Aall og de andre rederne hadde tro på at om de gikk sammen ville risikoen ved forlis reduseres for den enkelte eier. I selskapets stiftelsesprotokoll (arkivreferanse PA-1060, Samling av forretningsarkiv) kommer dette frem i første paragraf:

Skulde noget af Selskabets Skibe med total Forlis forulykke da betaler enhver af Medlemmerne Eieren ad et saadant Skib den andtatte verdi, nemlig fire qvota beregnet af det eller det Skibs Summa Capital som han har ladet sig andtegne for – iligemåde bærer ogsaa Eieren af det forulykede Skib sin Andel udi Tabet.

Oxefjordens indbyrdes Assuranceselskab ble stiftet 7. februar 1806 på Borøya utenfor Tvedestrand. Stifterne var 24 redere på strekningen fra Lyngør til Arendal. Selskapet fikk et kortvarig liv, da det allerede i 1808 gikk i oppløsning. Årsaken var at Danmark-Norge ble en deltakende part i Napoleonskrigene, noe som medførte at lisensfarten til England måtte innstilles. Selskapet ble endelig innstilt i 1819.

Protokollen etter Oxefjordens indbyrdes Assuranceselskab er i dag en del av Samling av forretningsarkiv, som befinner seg på KUBEN i Arendal. Samlingen er bygd opp basert på gaver fra enkeltpersoner i perioden 1958-1980 og omfatter arkivmateriale fra ulike næringsvirksomheter hovedsaklig fra Arendal, men også fra resten av fylket. På arkivportalen.no kan du få en oversikt over hva samlingen inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt