Styrmann over bord

Våren 1893 ble Ole Olsen fra Grimstad uteksaminert som styrmann. Beviset finnes i form av dette vitnemålet som her er avbildet. (Arkivref: PA-1725, Amerikabrev. Grimstadbrevene). 27. april 1896 ble vitnemålet sendt med post fra Bath i Maine, USA. Sammen med vitnemålet lå et brev til politimesteren i Grimstad. Brevet var signert av Ottar Jacobsen fra Bergen og fortalte om Ole Olsens ulykkelige skjebne. Ottar hadde vært sammen med Ole på den amerikanske skonnerten Thomas W. Hyden, på reise mellom Daryan Yard i Connecticut til Bath. Den 4. mars 1896 hadde de vært ute for en storm, og Ole hadde blitt skyldt over bord og druknet.

Brevet og vitnemålet kom imidlertid aldri frem til politimesteren i Grimstad i 1896. I stedet ble de gjenstand for et posttyveri, gjennomført av Harald Collin og Salve Gundersen. To tenåringer som jobbet som postbud i Grimstad. På nyåret i 1896 hadde de to begynt å åpne post. Mange sendte penger med posten, og det var dette guttene var ute etter. Mistanken om tyveri hadde etter hvert blitt så stor at de hadde flyktet. På flukt hadde de blitt tatt av politiet og under ransaking av huset de hadde bodd i, ble det funnet 50 brev. Brevet fra Ottar Jacobsen var imidlertid ikke blant disse. Først 85 år senere ble dette brevet sammen med 66 andre funnet. Under restaurering av Kirkegaten 29. i Grimstad fant Knut Peersen en bunt med gamle uåpnete konvolutter spikret fast til en bjelke under kledningen i gangen.

De 67 brevene som ble funnet i Kirkegaten 29. er i dag en del av samlingen med Amerikabrev som befinner seg på KUBEN i Arendal. Med ett unntak er samtlige brev skrevet i løpet av vinteren og våren i 1896. De fleste er sendt fra østkysten av USA til adressater i Grimstad og Fjære. Mange av dem er fra sjøfolk i amerikanske havner. Erik AAlvik Evensen, som har skrevet bok om brevene, Amerikabrevene, omtaler brevene som bybrev til forskjell fra de tradisjonelle utvandrerbrevene fra landbruksområdene i Midt-Vesten. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva samlingen med Amerikabrev inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

English: In 1981, 67 letters were found during restoration of Kirkegaten 29 in Grimstad. Most of the letters were written in 1896. Many written by Norwegian sailors and mailed from ports on the east coast of USA. The letters never arrived to the right adresses. Instead they became the subject of a mail theft. One of the letters was dated april 27, 1896. Along with the letter was a diploma. The letter was signed by Ottar Jacobsen from Bergen and told Ole Olsen’s unhappy fate. Ottar had sailed with Ole on the American schooner Thomas W. Hyden. On 4 March 1896, traveling from Daryan Yard in Connecticut to Bath, they had been out for a storm, and Ole had been washed overboard and drowned.

Kommentarfelt