Jernvægspunsch, Linie Aquavit og rom fra St. Croix

Mange norske vinmonopol har i dag store varesortiment. Et mangfold av smaker med ulik alkoholstyrke og fra alle verdenshjørner. På slutten av 1800-tallet var utvalget naturlig nok mer begrenset. Like fullt var det i Arendal mulig å kjøpe et større antall ulike typer av brennevin. I tillegg var heller ikke prisene avskrekkende, selv om den jevne arbeider eller sjømann nok neppe hadde råd til de edleste dråpene (Arkivref: PA-1771, Arendals samlag for Brændevinshandel, 01, Hovedarkiv 02 L0004).

Opprettelsen av Arendals samlag for brændevinshandel ble vedtatt av Arendal kommunestyre 19. mars 1875. Etableringen møtte mye motstand fra avholdsbevegelsen og på 1890-tallet kom det til nye konfrontasjoner mellom tilhengere og motstandere av brennevinssamlaget. I 1895 ble det avholdt en lokal folkeavstemning om detaljsalg av brennevin fortsatt skulle være tillatt. Denne folkeavstemningen gav alle hjemmehørende i byen over 25 år stemmerett, også kvinner. Valgresultatet gav et klart flertall til samlagsmotstanderne og Arendals samlag for brændevinshandel ble lagt ned på året etter.

Arkivet etter Arendals samlag for brændevinshandel befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder blant annet forhandlingsprotokoll, kopibok, regnskapsjournaler, salgsbøker, kontrabøker, lagerprotokoller, flaskekontobøker, korrespondanse, kontrakter, instrukser, prislister, lønningslister og lagerbeholdning. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

English summary
Vinmonopolet is a government-owned alcohol retailer. The name is a contraction of two norwegian words: Wine and monopoly, and refers to the Norwegian government monopoly of selling beverages with an alcohol content higher than 4.75%.
Today, Vinmonopolet has a large choice of beverages with a variety of both alcohol content and exiting new tastes from all corners of the world. At the end of the 19th century, the selection was somewhat limited. In Arendal however, it was possible to purchase various types of liquor. The price was reasonable for most of the citizens of Arendal, although the working man, or sailor, could not afford the more noble spirits.Arendal samlag for Brændevinshandel’s (The Arendal Association of Liquor Retailers) archive is available at KUBEN, Arendal.

Kommentarfelt