Olav Slettens båre bæres ut av Barbu kapell 25. 04.1940

Kaptein Olav Sletten falt for Norge

Torsdag 25. april 1940 var om lag 300 mennesker samlet på Barbu kirkegård i Arendal. Blant de fremmøtte var flere av byens prominente borgere med ordfører og politimester i spissen. En av byens egne skulle stedes til hvile. Norge var i krig og kaptein Olav Sletten hadde falt i kamp.

Olav Sletten (1890 – 1940) ble født 21. desember 1890 på Brøttum i Ringsaker. Etter videregående tok han militær utdannelse. I 1917 ble Sletten offiser, men han kom ikke til å fortsette en karriere som yrkesoffiser. I 1923 ble han ansatt som kontorsjef ved Arendal Forsikringsselskap. I Sørlandsbyen slo Sletten rot og var engasjert i både kulturliv og lokalpolitikk. Våren 1940 endret alt seg.

Tyske tropper på Langbrygga 9. april 1940. Foto: Leif Michaelsen
Tyske tropper på Langbrygga 9. april 1940. Foto: Leif Michaelsen

På morgenkvisten 9. april 1940 fosset det tyske marineskipet «Greif» inn gjennom Galtesund ved Arendal. Det tyske angrepet på Norge kom overraskende. De norske myndighetene nølte og Arendal ble en av flere norske kystbyer som ble inntatt uten kamp. Nøle gjorde ikke kaptein Sletten.

Sletten var reserveoffiser og da det tyske angrepet var et faktum, tok den 49 år gamle familiefaren på seg sin uniform for å melde seg til tjeneste. Turen gikk til Helgelandsmoen på Ringerike der han straks ble beordret til bataljonssjef for 2. bataljon i Infanteriregiment nr. 6.

Tyskerne hadde inntatt store deler av kysten i Sør-Norge, men innlandet i landsdelen var ennå ikke under tysk kontroll. Flere steder ble de tyske styrkene møtt av sterk motstand deriblant ved Stryken og Klekken rundt Hønefoss. Her ble den tyske fremrykningen stanset, men kun midlertidig.

Den tyske okkupasjonshæren var langt bedre utrustet enn de norske styrkene. Det fikk nordmennene merke da tyskerne satte inn stridsvogner for å knekke det norske forsvaret. En stridsvogn skulle også besegle kaptein Slettens skjebne.

Om morgenen 16. april 1940 startet et tysk angrep ved Klekken. Det begynte med bombekastere. Deretter kom stridsvognene med de tyske soldatene like bak. Kaptein Sletten og hans bataljon hadde ingen sjanse til å stoppe den tyske fremrykningen. Sletten ble drept under angrepet. Han falt etter å ha blitt rammet av ilden fra stridsvognene.

Kaptein Sletten var langt fra den eneste norske soldaten som falt under forsvaret av landet. I alt 853 nordmenn skal ha mistet livet under kampene i april og mai. Først 10. juni 1940 la de norske styrkene i Norge ned våpnene. Nå ventet fem lange år under tysk okkupasjon.

Sogneprest Sigurdsen taler under Olav Slettens gravferd 25. april 1940

En drøy uke etter det fatale angrepet ved Klekken, ble kaptein Sletten båret til sin siste hvileplass. Han var en av de første falne nordmenn som ble begravet. Slettens kiste ble drapert av det norske flagget og blant bærerne var Arendals ordfører Niels Sødring Barth. Ved gravplassen holdt sogneprest H.B. Sigurdsen tale for den avdøde og i strålende vårsol ble kaptein Sletten stedt til hvile.

På KUBEN i Arendal oppbevares flere fotografier fra kaptein Slettens begravelse 25. april 1940. Bildene er del av en samling kalt PA-2845, Arendalsbilder 1940-1945. Arkivet inneholder bilder fra Arendal under okkupasjonstiden (1940-1945) og frigjøringen i 1945. Bildene er digitalisert og gjort tilgjengelig på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2845, Arendalsbilder 1940-1945
Amundsen, Sigmund og Bragstad, Jakob: Vestoppland infanteriregiment nr 6. 2000
Østlund, Jan Helge: Krigen på Ringerike. Beretningen om felttoget i 1940
Agderposten 22.04.1940, 26.04.1940
https://no.wikipedia.org/wiki/Angrepet_på_Norge_i_1940 besøkt 13.04.2021

Kommentarfelt