Jørgen Gunnarson Nordgaard

Kjøpmannen fra Setesdal som ble spelemann i Amerika

I 1899 fikk Jørgen Gunnarson Nordgaard sitt handelsbrev. Samme år kjøpte han seg eiendom i Byglandsfjord. Her skulle han drive blant annet slakteri og bakeri. Det var imidlertid som spelemann Nordgaard virkelig skulle gjøre seg bemerket.

Jørgen (Jørund) Gunnarson Nordgaard ble født 21. februar 1871 og vokste opp på en gård i Vassend helt sør i Byglandsfjorden. Nordgaard vokste opp i en tid da det norske jordbrukssamfunnet gjennomgikk store endringer. Befolkningsøkning, økt press på naturresursene og mangel på arbeid, førte til at mange nordmenn utvandret til Amerika. Det gjorde også bondesønnen Nordgaard.

Utvandrer til Amerika

På begynnelsen av 1890-tallet utvandret Nordgaard til Minnesota i USA. Til Amerika havnet også flere av hans brødre. Hans eldre bror Thor Gunnarson gjorde det godt i sitt nye hjemland.

Han investerte blant annet i skogsområder rundt den kanadiske byen Vancouver, og ble mangemillionær. Ved sin død testamenterte han store eiendommer til den norske stat, og skjenket en million kroner til skolen i sin hjembygd i Bygland.

For Jørgen Gunnarson Nordgaard ble imidlertid oppholdet i Amerika kortvarig. Etter noen få år returnerte han til Norge og Bygland. Her skulle han være med å utvikle et nytt tettsted kalt Byglandsfjord.

Byglandsfjord blir til

I 1893 bygde Gunder Olsen Abusdal et hotell på sin nyinnkjøpte tomt på Salbergmoen ved Byglandsfjorden. Dette var første hus i området som etter hvert kom til å hete Byglandsfjord.

Setesdalsbanen var under bygging og endestasjonen var planlagt rett i nærheten. Abusdal så muligheter i jernbanen som knyttet Setesdal nærmere Kristiansand. Han var imidlertid ikke den eneste.

Etter at jernbanen stod ferdig i 1896, var det flere som startet opp virksomheter. En av dem var Jørgen Gunnarson Nordgaard.

Handelsbrev for Jørgen Gunnarson Nordgaard 1899 s. 1

En driftig kjøpmann

I 1899 fikk Nordgaard sitt handelsbrev, og samme år kjøpte han eiendom av nettopp hotelleieren Abusdal.

I Byglandsfjord etablerte Nordgaard seg som landhandler og solgte blant annet jordbruksredskaper fra K.K. Lien i Arendal. Han drev også med griseoppdrett og slakteri. I tillegg drev Nordgaard et bakeri og et konditori.

Nordgaard engasjerte seg også i lokalsamfunnet og satt blant annet i skolestyret i Bygland kommune. Likevel var det nok musikken som stod Nordgaard sitt hjerte nærmest.

Byglandsfjord

Spelemannen Nordgaard

Under nasjonalromantikken på 1800-tallet ble folkemusikken en populær kunstform og hardingfela et beundret instrument. Flere spelemenn fra de indre bygder holdt hyppige konserter. I tillegg ble det holdt konkurranser, såkalte kappleiker, der spelemenn konkurrerte om både om pengepremier, pokaler og ikke minst berømmelse. En av spelemennene var Nordgaard fra Byglandsfjord.

Nordgaard deltok på begynnelsen av 1900-tallet i flere kappleiker. Han var en dyktig felespiller og vant flere premier. Nordgaard holdt også flere konserter. I 1920 var han på turne og holdt konsert i flere av kystbyene på Sørlandet. Hans felespill gjorde åpenbart inntrykk.

I avisen Lindesnæs ble Nordgaards konsert i Mandal omtalt på følgende vis: «Kravløs og blyg steg han frem i prydfuld, svær sætesdalsdragt. Han hadde et egte norsk program – med stemning fra stille kveldstunder i gamle bjelkestover naar lyset fra gruen kastet skiftende skygger ut i mørket og løser ut i toner ung, vaaknende længsel, stille elsk og indestængt tanketyngsel. Men som ilden av og til luer op og kaster troldformede billeder fra gulv til tak, saa har ogsaa vildskap, elskov og hat fundet sin kunstform i skiftende slaater.»

Mot slutten av året dro Nordgaard også til Oslo for å holde konsert. Året etter gikk turen enda lenger.

På turne i Amerika

I slutten av februar i 1921 dro Nordgaard med amerikabåten «Bergensfjord» til New York. Formålet med turen var å holde konserter for de mange norsk-amerikanerne bosatt i det nordlige Amerika.

24. februar 1921 holdt han sin første konsert. I Grand Forks i Nord-Dakota fikk tilhørerne servert norsk folkemusikk på sitt beste. Nordgaard deltok også i flere kappleiker, og i Crookston i Minnesota vant han førstepremien i form av en pokal verdt 1 365 kroner.

Jørgen Gunnarson Nordgaard rundt 1921

I løpet av året holdt Nordgaard konserter på over 50 ulike plasser. Først 16. desember 1921 vendte spelemannen hjem til Norge. Turneen i Amerika hadde ikke gjort ham mindre berømt.

En spillende handelsmann

De neste årene var Nordgaard en ettertraktet spelemann som serverte kjente stykker som Fanitullen, Skjoldmøyarne, Møllargutens mesterstykke og Sæterliv til sitt publikum. Samtidig fortsatte Nordgaard sitt virke som kjøpmann i Byglandsfjord.

På sine eldre dager ble imidlertid flere av virksomhetene overtatt av hans sønner. Sammen med kona Karen Tveit fra Vegusdal fikk Nordgaard 11 barn. Den eldste sønnen Gunnar overtok landhandelen, mens sønnen Erling tok over bakeriet.

Slakteriet drev Nordgaard videre, men 16. januar 1944 var det slutt. Etter kort tids sykeleie, døde Nordgaard i sitt eget hjem 73 år gammel.

Avtrykk etter Nordgaard på KUBEN

På KUBEN i Arendal oppbevares et lite arkiv etter Jørgen Gunnarson Nordgaard kalt, PA-3027, Nordgaard, Jørgen (Jørund) Gunnarson. Arkivet inneholder skjøter, et handelsbrev og to fotografier. Arkivet er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-3027, Nordgaard, Jørgen (Jørund) Gunnarson
Rygg, Otta: Byglandsfjord 100 år. 1893-1993. 1993
Agderposten 09.04.1920
Agder Tidend 03.01.1920, 06.01.1920, 22.01.1921, 17.12.1921, 29.12.1921, 12.09.1922
Flekkefjordsposten 14.09.1920
Folketanken 03.05.1920

Kommentarfelt