Kongens julehilsen 1940

Ved juletider i 1940 så det dystert ut for de allierte i Europa. Nazi-Tyskland var på fremmarsj og kun Storbritannia holdt fortsatt stand. Midt i denne mørke tid var det likevel viktig å bevare troen på et fremtidig fritt fedreland, og for mange nordmenn ble kong Haakon et symbol for dette håpet. Fra London sendte kong Haakon sin julehilsen til det norske folk over radio, men kongen skrev også brev. En av dem som mottok brev fra kongen denne julen, var Harald Juell. «Kjære Harald. Jeg ønsker Dem en god jul og håper at den trots savnet av hjem, slekt og venner må bringe dere hygge og glede. Jeg takker for deres innsats for å gjøre Norge fritt igjen og uttaler det håp at det innen ikke alt for lenge må lykkes oss å nå dette mål.» (Arkivref: PA-1257b, Juell, Harald. Ambassadør Samlinger XXXI 1).

Harald Juell var norsk diplomat, forretningsmann og forfatter. Han ble født i Arendal i 1894. Juell levde store deler av sitt liv utenlands, da han en årrekke jobbet for Utenrikstjenesten. Han begynte sin arbeidskarriere som sekretær ved den norske ambassade i Algerie i 1914. Fra 1929 til 1932  virket han som administrerende direktør for flere franske gruveselskaper i Etiopia. Fra 1938 til 1941 var han legasjonssekretær ved den norske ambassaden i London. Under krigen tjenestegjorde han også som konsul ved den viktige konvoibyen Halifax i Canada. Etter krigen hadde han mange ulike roller, bl.a. som ambassadør på Cuba i årene 1961-1964. Juell døde i Oslo i 1980.

Juell testamenterte sitt arkiv til Aust-Agder-Arkivet. Arkivet omfatter dokumentasjon direkte knyttet til Juells virksomheter. I tillegg finnes det en del brev- og regnskapssaker etter hans foreldre, og noen dokumenter fra Juells samlervirksomhet. En god del av materialet består også av manuskripter og forarbeider til Juells litterære produksjon, samt en mengde fotografier og avisutklipp. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal. KUBEN oppbevarer også to malerier av Hans Gude gitt som testamentarisk gave fra Harald Juell. Maleriene står nå utstilt på KUBEN.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

 

 

 

Kommentarfelt