Banken som aldri ble bygd

På 1880-tallet hadde Arendals Sparebank store byggeplaner. Banken var byens eldste og det var landets 4. største sparebank. Siden 1844 hadde den holdt til i Arendal Rådhus, men nå ønsket ledelsen seg et eget bygg på en sentral tomt i Arendal sentrum. I 1885 leverte derfor arkitekt Balthazar Lange både tegninger og detaljerte beregninger for en ny bankbygning. Den skulle oppføres like nedenfor byens kirke, og ha utsmykkede fasader både mot kirken og mot kanalen. Hovedinngangen skulle være i Apothekergangen og en staselig karnapp med tårn skulle pryde fasadens hjørne. Materialbruk var nøye bestemt, og arkitektens detaljerte konstruksjons- og materialbeskrivelsene gir oss et levende bilde av bygningens utførelse: «Hovedtrappen udføres efter Tegningen af udsøgte Materiale med Haandløber og Balustre af poleret Mahogni. Bagtrappen udføres af tarveligere Materialer med Haandløbere af ferniseret Birketræ, samt dreiede malede Balustre. Trapper i Bagbygningen skal i det Hele udføres af umalet Furu.» Til tross for detaljerte planer, kom selve bygningsarbeidet aldri igang. I bankens forstanderskap ble saken om ny bankbygning utsatt flere ganger, og da det nærmet seg høsten 1886, viste det seg å være for sent. Det store bankkrakket i Arendal rammet også Arendals Sparebank. Tirsdag 14. desember 1886 besluttet bankens forstanderskap, til manges overraskelse, å overgi banken til konkursbehandling. Dette satte den endelige stopperen for den nye bygården, og tegninger og planer ble lagt bort og glemt. (Arkivref: PA-2332, Arendals Sparebank T01 L0001).

Balthazar Conrad Lange (1854-1937) var en norsk arkitekt. Han hadde deler av sin læretid hos arkitekt Nestor Georgius Thomassen i Arendal, før videre utdannelse i Hannover. Han startet karrieren som ansvarlig arkitekt for Statsbanene, hvor han tegnet flere stasjonsbygninger, både i mur og tre. I 1881 giftet han seg med Elise Kløcker (1857-1935). Hun kom fra de fremstående Arendalsfamiliene Fürst og Kløcker. Lange hadde altså nære bånd til Arendal og byens elite, og var arkitekt for flere byggeprosjekter i byen. Da Wittus Fürst bygde seg nytt hus på Tyholmen i 1883 (Rådhusgaten 14), var det for eksempel Balthazar Lange som var arkitekten. Mer kjent er han nok likevel for bygninger som Uranienborg kirke (1886) og Holmenkollen sanatorium (1894). Fra 1898 til 1920 var han Stadsarkitekt i Kristiania.

Arendals Sparebank gikk konkurs i desember 1886, men da den i 1889 gjenoppsto som Sparebanken i Arendal, fulgte også noe av den første bankens arkiv med dit. Dette arkivet er nå bevart for ettertiden på KUBEN i Arendal. Arkivet består av arkitektens tegninger og beskrivelser, samt en forhandlingsprotokoll og noe materiale vedrørende bankens konkurs. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Lena Sannæs arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt