Arendals Bryggeri på vei mot konkurs

Det store bankkrakket i Arendal i 1886 fikk store ringvirkninger og mange virksomheter ble hardt rammet. Det gjaldt ikke minst Arendals Bryggeri som fikk problemer med å betale flere kreditorer. Torsdag 11. november leverte bryggeriet sitt bo til behandling som konkursbo, og overrettssakfører Michael Eidsvoll Dedekam og kjøpmann Nils Jacobsen ble midlertidig satt til å bestyre boet. Den 10. desember 1886 kom det første kravet mot konkursboet. Det kom fra Havstad Jernstøberi og var på 348 kroner og 40 øre. Den største fordringen kom imidlertid fra Arendals Sparebank, som på nyåret kom med et krav på hele 68 000 kroner. (Arkivref: PA-2493, Dedekam, Michael Eidsvold. Overrettssakfører H01 L0001 0001).

Arendals Bryggeri ble grunnlagt av ølbrygger Greger Salvesen i 1839 og er Norges nest eldste bryggeri. Virksomheten etablerte seg i et tidligere brennevinsbrenneri i Arendal sentrum, og gikk under navnet «Kittilsbugts Bryggeri». Bryggeriet vokste seg etterhvert for store for lokalet. I 1870 ble den gamle bygningen revet og seks år senere kunne et nytt bygg tas i bruk. Da skiftet også bedriften navn til Arendals Bryggeri. Stramme økonomiske tider opplevde også bryggeriet på begynnelsen av 1900-tallet, og i 1909 gikk virksomheten konkurs. Samme år ble imidlertid bryggerivirksomheten startet opp igjen, da bryggerimester Wilhelm Christiansen kjøpte opp bedriften og etablerte A/S Arendals Bryggeri og Mineralvandfabrik. 1960- og 1970-tallet var preget av sterk vekst, og i 1973 flyttet bryggeriet ut av Arendal sentrum og inn i nye lokaler på Stoa rett utenfor byen. I 1980 gikk bryggeriet inn i Nora Industrier og i 1988 endret selskapet navn til Ringnes Arendals Bryggeri AS. I 1999 og utover på 2000-tallet var bryggeriet flere ganger truet med nedleggelse, og i 2009 solgte Ringnes bryggerivirksomheten til det nyetablerte Arendals Bryggeri AS som delvis var eid av de ansatte ved bryggeriet.

Protokollen over anmeldte fordringer er del av et større arkiv etter overrettssakfører Michael Eidsvoll Dedekam og oppbevares på KUBEN i Arendal. I tillegg til protokoller over ulike konkursbo, inneholder arkivet også kopibøker, almanakker, regnskapsbøker og inkassobøker. Arkivet strekker seg fra 1871 og frem til 1896 og gir dermed et unikt bilde av bankkrakkets følger for både bedrifter og enkeltskjebner. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder og der finnes også en digital utgave av Bog No. 1 til anmeldte Fordringer i Konkursboer. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt