Kvinnedagen i Arendal 1982 – I kamp for abortloven

4. mars 1982 stod Berit Dahl og Herdis Häring på stand i gågata i Arendal. Den Internasjonale Kvinnedagen 8. mars skulle snart markeres, og de to kvinnene var ute for å informere om årets arrangement. «Nei til kriminalisering av abortloven» var en av parolene og det var ikke uten grunn. Lov om selvbestemt abort som kom i 1978 hadde en vært en viktig seier for kvinnebevegelsen, men ikke alle var like fornøyd. I protest mot den nye loven, la presten Børre Knudsen i 1979 ned sitt statlige embete som sokneprest i Balsfjord. Knudsen fortsatte imidlertid å utføre sine kirkelige embetsplikter og året etter reiste staten derfor avskjedssak mot presten for embetsforsømmelse. Saken gikk i Malangen herredsrett der Knudsen i 1982 ble frikjent med begrunnelse i at abortloven var uforenlig med evangelisk-luthersk religion og dermed var i strid med Grunnlovens paragraf 2. Dersom Malangendommen ble stående, kunne dette få alvorlige konsekvenser for abortloven. På Kvinnedagen 8. mars var det derfor helt naturlig at forsvar av abortloven stod på agendaen. I Arendal var en imidlertid noe usikker på oppmøte. Arendals Dramatiske Selskab hadde nemlig valgt 8. mars som premieredag for sitt nye teaterstykke. I tillegg feiret Aust-Agder-Museum og Arendal bibliotek sitt felles 150-årsjubileum samme dag. Til tross for flere kolliderende arrangementer, møtte rundt 100 personer opp på Kvinnedagen i Arendal. Arrangementet begynte med tog og tale på Torget og ble avsluttet med fest i Fagforeningens Hus. Oddbjørg Starrfelt i Arendal og omegn tverrpolitiske kvinnegruppe holdt appell. I sin tale kom hun også inn på Malangendommen og Børre Knudsen, som hun omtalte som «et gufs fra fortida». Året etter ble dommen omgjort i Høyesterett. Knudsen ble fradømt sitt embete og abortloven bestod. (Arkivref: PA-2414, Tiden U L0003 0028 og L0008 0089).

Den Internasjonale Kvinnedagen ble innstiftet i 1910 under Den annen internasjonale sosialistiske kvinnekongress i København. Initiativet kom fra den tyske feministiske sosialisten Clara Zetkin og dagen skulle i utgangspunktet fungere som en aksjonsdag for kvinners stemmerett. I 1911 ble dagen arrangert 19. mars i flere land og 1914 ble 8. mars valgt som fast dato. I Norge ble dagen første gang markert i 1915, men det var først på 1970-tallet dagen fikk sitt virkelige gjennombrudd. I 1972 ble det etter initiativ fra Kvinnefronten arrangert et demonstrasjonstog i Oslo der kvinnefrigjøring stod i fokus. Etter dette fikk Kvinnedagen et nytt oppsving. Flere kvinneorganisasjoner deltok og dagen ble de neste årene markert i mange norske byer. I 1975 var det FNs internasjonale kvinneår og i 1977 ble Kvinnedagen 8. mars tatt opp som FN-dag. Etter 1970-tallet sank oppslutningen om dagen, men i 2014 ble 8. marstogene igjen fylt med mange mennesker. Bakgrunnen var forslaget om fastlegers reservasjonsrett i abortsaken. I de neste årene fortsatte engasjementet om dagen. I 2018 gikk rundt 7 700 i tog i Oslo, mens toget i Arendal telte omkring 140.

Fotografiene fra markeringene av Kvinnedagen i Arendal er en del av fotoarkivet etter avisen Tiden og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet består av innbundne utgaver av Tiden, samt en fotoserie bestående av 1 400 konvolutter med et ulikt antall bilder. Fotografiene strekker seg fra 1970-årene og frem til 1982. På arkivportalen.no kan du få en detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Agderposten 06.03.1982, 08.03.1982, 09.03.2018
Tiden 09.03.1982
https://no.wikipedia.org/wiki/Børre_Knudsen
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_internasjonale_kvinnedagen
https://snl.no/Kvinnedagen_-_8._mars

Kommentarfelt